Sånger först publicerade år 1943. Se även Musikåret 1943.

1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948