Sånger först publicerade år 1936. Se även Musikåret 1936.

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941