Sånger först publicerade år 1942. Se även Musikåret 1942.

1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947