Sånger först publicerade år 1946. Se även Musikåret 1946.

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951