Sånger först publicerade år 1944. Se även Musikåret 1944.

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949