Sånger först publicerade år 1937. Se även Musikåret 1937.

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942