Hijab (ibland hidjab; arabiska حجاب) är dels en beteckning på islamsk täckande klädsel i allmänhet och i snävare bemärkelse namnet på ett specifikt plagg, nämligen en huvudduk eller sjal som används av kvinnor och som täcker håret, halsen och axlarna. Den senare betydelsen är vanlig både i flera arabländer och västländer. Att täcka huvudet med sjal är en variant att klä sig enligt muslimska påbud och är en tradition med rötter i assyrisk, mykensk, antik grekisk, romersk, judisk och kristen kultur.

Iranska kvinnor iförda hijab: till vänster en scarf som lämnar en del hår synligt; till höger täcks hår och hals fullständigt med en undersjalett.
Bärande av hijab i världen.
Rött - Användning förbjuden eller begränsad inom utbildningsväsendet och den offentliga förvaltningen.
Brunt - Hijab är vanligt förekommande.
Gult - En betydande minoritet av kvinnorna använder plagget.
Ljusgrönt - De flesta kvinnor använder hijab.
Mörkgrönt - Användning av hijab är för kvinnor påbjudet i lag.
Hijab och status.
Mörkgrönt - Land med övervägande muslimsk befolkning där landets premiärminister eller "första dam" bär hijab.
Ljusgrönt - Land med övervägande muslimsk befolkning där landets premiärminister eller "första dam" inte bär hijab.

I dagligt tal i Sverige används ordet slöja istället för hijab.

EtymologiRedigera

Hijab (حجاب) betyder ordagrant förhänge, gardin eller överdrag. Roten حجب (hjb) har innebörden övertäcka, avskärma eller beskydda. I den senaste koranöversättningen till svenska (2000) översätts ordet hijab i sura 33:53 med förhänge.

Termen hijab används emellertid inte i Koranen om kläder, istället används libas för att generellt beskriva klädsel. Hijab är ett förhänge som skulle användas för avskildhet. Koranen instruerar manliga troende muslimer att om de ska fråga profeten Muhammeds hustrur om något ska de göra så från bakom en hijab. Att använda sig av denna hijab är ett ansvar som männen, och inte profetens fruar, måste ta. Det är först senare som betydelsen hijab har överförts till klädsel trots att den term som används för kläder specifika för kvinnor är jilbab.[1]

Typer av slöjor för muslimska kvinnorRedigera

 
Bärande av hijab och andra täckande plagg i olika muslimska kulturer och länder.

Olika typer av täckande plagg för kvinnor tillämpas i olika muslimska traditioner, och plaggen kan ibland kombineras:[2][3]

 • hijab, sjal som täcker håret, halsen och axlarna. Förekommer i olika färger, mönster och tyger.
 • chador, plagg som täcker hela kroppen utom ansikte, händer och fötter. Vanligen svart.
 • abaya, ytterplagg som täcker hela kroppen utom ansikte, händer och fötter. Vanligen svart
 • niqab, ogenomskinlig slöja som täcker ansiktet utom ögonen. Vanligen svart.
 • burka eller chadri, plagg som täcker hela kroppen inklusive ansiktet och ögonen. Vanligen ljusblå.
 • burkini, baddräkt som täcker kroppen utom ansikte, händer och fötter, och möjliggör simning. Förekommer i olika utformningar och färger.

BakgrundRedigera

Huvudartikel: Awrah

Enligt islam är det olämpligt att blotta vissa delar av människokroppen i offentliga sammanhang och särskilt för främmande personer av motsatt kön. Dessa delar kallas awrah. Vilka delar som är awrah är olika för män och kvinnor. Enligt de flesta tolkningar av islam är bland annat en kvinnas hår awrah och en "anständig" kvinna ska därför täcka sitt hår i det offentliga rummet.

Koranen föreskriver att troende kvinnor skall fästa ett tygstycke (en khimār, som är en huvudduk som de arabiska kvinnorna före och efter islams inträde i historien hade för vana att fästa över håret[4]) så att den täcker barmen, och svepa in sig i ytterplagg utanför hemmet där främmande män och kvinnor vistas tillsammans. Syftet är att undvika risken att kvinnan blir ofredad och att hon skall visa att hon är en anständig kvinna.[5][6]

Att bära hijab tjänar dels det praktiska syftet att täcka håret, men det är även en symbol som uttrycker identitet, könstillhörighet, samhällsstatus och religionstillhörighet. Hijab är ett plagg med ett starkt politiskt symbolvärde, och bärande eller icke bärande av det kan ge upphov till konflikter.

Även i andra religiösa grupper i eller från Mellanöstern bär kvinnor ibland plagg som skyler håret. Gifta judiska kvinnor bär traditionellt tichel,[7] och också inom kristendomen finns påbud om huvudduk vid gudstjänst.

VariationerRedigera

Awrah uppfattas något olika i olika länder och kulturer. Traditionellt behöver inte flickor bära hijab eller täckande klädsel förrän i puberteten.

AsienRedigera

Vissa länder, exempelvis Iran[8] och Saudiarabien, har lagstadgat att kvinnor måste bära täckande klädsel och hijab.

 
Hijaber till försäljning i Damascus Souk.

I en del muslimskt dominerade länder åläggs kvinnor att bära hijab, och trots mot bestämmelserna straffas av särskild sedlighetspolis kallad shariapolis. I 20 av 39 muslimskt dominerade länder vill merparten av befolkningen att kvinnor själva ska få bestämma om de skall bära slöja[9] trots att stödet för sharia som officiell lag är stort i många av dessa länder.[10]

EgyptenRedigera

I Egypten uppstod en kvinnorörelse i början av 1900-talet som fick många kvinnor att förkasta hijab. Man krävde avskaffande av hijab och menade då mer än själva plagget, man avsåg hela systemet med segregation mellan könen. På vissa universitet är niqab förbjuden.[källa behövs]

Under 1970-talet var hijab sällsynt i städer och bars framförallt på landsbygden, men detta började ändras när landsortsbefolkningen började flytta i stora skaror till städerna.[11]

År 2015 var 90% av Egyptens befolkning muslimer och hijab bars av nästan alla kvinnor. Restauranger och turistorter kan förbjuda hijab och görs i vissa restauranger och semesterorter.[11]

År 2015 förbjöds flickebarn som inte nått puberteten att bära hijab i skolan.[12]

IranRedigera

Iran är 2017 ett shiamuslimskt land som tillämpar sharialagar. Kvinnor måste på allmän plats enligt lag bära någon form av hijab som täcker håret och bära täckande, löst sittande kläder. Detta gäller även utländska besökare inklusive statsbesök.[13]

 • 1936-1941 - Att som kvinna täcka sitt ansikte med exempelvis niqab eller burka var förbjudet under Reza Shah Pahlavis styre.[2]
 • 1979 6 mars - Den nya regeringen under Khomeini gör ett uttalande med innebörden att kvinnor måste bära hijab och fotsida kläder på sina arbetsplatser.
 • 1980 juni - Regeringen uppmanar alla kvinnor som vistas i myndighetsbyggnader att bära hijab.[14]
 • 1983 - Det införs en lag med innebörden att alla kvinnor måste bära hijab på allmän plats och att den som inte gör det bestraffas med 74 piskrapp.[14]
 • 1984 - En särskild shariapolis får till uppgift att bland annat övervaka kvinnors klädsel på allmän plats.[14]
 • 2017 - antislöjkampanjen White Wednesdays(en) påbörjas i maj av Masih Alinejad. Den vita färgen valdes för att den representerar fred i motsats till svart som representerar tvång.[15]
 • 2018 - Ett antal kvinnor protesterar mot slöjtvånget genom att offentligt ta av sig slöjan. Flera arresteras.[15]

TadzjikistanRedigera

Republiken Tadzjikistan förbjöd bärande av islamiska slöjor år 2017: förbudet omfattade hijab, niqab och burka. Regeringen motiverade förbudet med att islam var en utländsk kultur och att kvinnor istället uppmuntrades att istället bära huvudklädsel som var traditionell för landet. I landets fall innebär detta sjalar som är knutna runt huvudet i motsats till hijab som knyts under hakan.[16]

TurkietRedigera

Som en del av sekulariseringen av Turkiet upphävde Mustafa Kemal 1925 föreskrifterna för kvinnor att bära hijab. Förbudet att bära hijab togs bort 2013.[17]

På turkiska universitet var det tidigare (från 1920-talet) inte tillåtet för kvinnor att bära hijab, men detta förbud togs bort av det turkiska parlamentet den 9 februari 2008.[18] Senare bestämde Turkiets högsta domstol att förbudet skall fortsätta att gälla.[19]

EuropaRedigera

I många länder i Europa förekommer en utbredd diskussion huruvida hijab ska ses som ett uttryck för kvinnoförtryck eller ett sätt för kvinnor att markera sin religiösa tillhörighet och vördnad för religionen, när den bärs av fri vilja.[20] Enligt ett beslut av Europeiska unionens domstol har arbetsgivare rätt att vägra anställda bära religiösa, filosofiska och politiska symboler under arbetstid.[21]

Vissa väljer att tolka hijaben som symbol för manligt förtryck av kvinnor,[2] könssegregering, arrangerade äktenskap och hederskultur. Motståndare till hijab menar att Koranen bör tolkas utifrån att den skrevs i en annan tid, att mäns orena tankar måste vara deras eget ansvar och att det inte enbart kan vara kvinnans ansvar att undvika att bli sexuellt ofredad.

Att unga muslimska kvinnor i det sekulariserade Europa väljer att bära slöja har flera skäl: att de önskar ta avstånd från västvärldens kommersialiserade, utseendefixerade och sexualiserade kultur; att de vill identifiera sig med den muslimska kulturen; och att de vill underkasta sig Guds vilja (enligt en bokstavlig tolkning av Koranen). De uttrycker ofta en vilja att värna sin integritet och frihet och känner sig fredade från mäns blickar och trygghet för att de inte frestar män till orena tankar och handlingar, när de är beslöjade.

I Belgien, Nederländerna, vissa städer i Spanien samt Sevastopol är slöja som täcker ansiktet förbjudet.

FrankrikeRedigera

År 1994 skickade Utbildningsministeriet i Frankrike ut en rekommendation till lärare och rektorer att förbjuda islamiska slöjor i franska skolor. År 2004 upphöjdes rekommendationen till lag.[22]

Bärande av religiösa symboler är sedan 2004 förbjudet för alla anställda i den offentliga sektorn, som i Frankrike anses vara representanter för den sekulära statsbildningen.[23][24] Detta omfattar exempelvis lärare, tågbiljettkontrollanter för SNCF och anställda på Frankrikes postverk.[24] Icke-diskreta religiösa symboler såsom hijab är förbjudna i statliga skolor åtminstone sedan 2005, och slöja som täcker ansiktet (burka och niqab) på offentliga platser sedan april 2011. Baddräkten burkini förbjöds i flera kommuner i södra Frankrike i augusti 2016, men förbudet hävdes preliminärt i en vägledande dom samma månad.[25][26]

Enligt en studie av Institute of Labor Economics förbättrades utbildningsprestationerna för muslimska flickor efter de franska restriktionerna, då fler av dem avslutade gymnasiet (franska: lycée) med godkända betyg.[22]

JugoslavienRedigera

Hijab var förbjudet under kommunisttiden i Jugoslavien

NorgeRedigera

Under firandet av den internationella kvinnodagen den 8 mars 2009 i Oslo väckte kolumnisten Sara Azmeh Rasmussen starka reaktioner genom att offentligt bränna sin hijab.[27]

Bland somalierRedigera

Enligt sociolog Kristine Fangen vid Universitetet i Oslo som intervjuat 50 somaliska kvinnor i Norge är heder ett viktigt koncept för de flesta som intervjuades och unga kvinnor är upptagna med att skydda sitt rykte mot anklagelser av hederskaraktär. Användandet av slöjan hijab och mer täckande typer av islamisk klädsel är sprunget ur behovet av att framstå som ärbara muslimska kvinnor. Genom att använda en slöja i kombination med långa kjolar signalerar de att de respekterar muslimska normer för hur en ung kvinna ska bete sig. Slöjan medför också fördelar då äldre somalier respekterar dem mer.[28]

Den andra dominerande anledningen till att bära slöja är religiositet och att protestera mot västerländsk kultur.[28]

SchweizRedigera

I den schweiziska kantonen Ticino är slöja som täcker ansiktet förbjudet efter en folkomröstning i juli 2016 då 65% röstade för ett förbud.[29]

SverigeRedigera

I Sverige blev hijab, liksom turban och kippa, tillåtna undantag från polisens uniformsbestämmelser år 2006.[30]

Enligt Mångfaldsbarometern instämde 2006 nästan hälften (49,8%) helt eller delvis i att slöjan borde förbjudas på arbetsplatser och i skolan, vilket utgjorde en del av en ökande trend.[31]

Efter att en gravid kvinna med hijab attackerats hösten 2013 klädde sig många svenska icke-muslimska kvinnor i hijab under det så kallade hijabupproret, som en solidaritetshandling för att försvara muslimska kvinnors rätt till sin muslimska identitet utan att bli trakasserade.[32] Feminister med muslimsk bakgrund ifrågasatte hijabupproret.[33]

I december 2019 förbjöd skånska kommunen Skurup hijab, niqab och burka i skollokaler, efter att Staffanstorp tidigare infört ett förbud.[34] Detta har dock inte trätt ikraft efter att diskrimineringsombudsmannen ansett att förbudet inte är förenligt med diskrimineringslagen. Dessutom pågår en prövning av slöjförbudsbeslutet i förvaltningsrätten i Malmö (2020)

ÖsterrikeRedigera

I maj 2019 förbjöd Österrike slöjan i grundskolan för barn upp till och med det år eleven fyller tio. Förordningen motiverades med jämställdhet mellan män och kvinnor, barnens integration i lokala sedvänjor och författningens grundvärderingar.[35]

NordamerikaRedigera

KanadaRedigera

I Québec stiftades en lag som innebär att offentligt anställda som exempelvis lärare inte kan bära religiösa symboler som turban, kippa eller hijab under arbetstid.[36]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

 1. ^ Martin, Richard C. (red.) (2004). The Encyclopedia of Islam and the Muslim World. New York: MacMillan-Thomson Gale. sid. 721 
 2. ^ [a b c] Anne Sörman, "Bakom slöjan", Populär historia 2006-07-11
 3. ^ http://www.huffingtonpost.com/anne-peterson/know-your-veils_b_812944.html
 4. ^ Kommentar av Mohammed Knut Bergström i noterna till Koranens budskap, sura 24:31.
 5. ^ Koranen 24:30ff, 33:59
 6. ^ http://islam.se/slojan-i-koranen
 7. ^ Seigelshifer, Valeria, and Tova Hartman. "From Tichels to hair bands: Modern orthodox women and the practice of head covering." Women's Studies International Forum. Vol. 34. No. 5. Pergamon, 2011.
 8. ^ Tourists join bareheaded protest against Iranian clothing laws” (på brittisk engelska). BBC News. 9 april 2016. http://www.bbc.com/news/blogs-trending-35988134. Läst 4 maj 2017. 
 9. ^ The world’s muslims: religion, politics and society, kapitel 4: Women and veiling. Attitydundersökning som genomfördes under åren 2008–12 i 39 länder där minst 65% av befolkningen är muslimer i Afrika, Asien och Europa. 2013-04-30.
 10. ^ Åsikter i den muslimska världen, referat av attitydundersökningen The world’s muslims: religion, politics and society, Forskning och framsteg, juli 2013.
 11. ^ [a b] ”Muslim dress in Egypt - Haughty about the hijab”. The Economist. 11 juni 2015. Arkiverad från originalet den 15 december 2015. https://web.archive.org/web/20181215174902/https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2015/08/27/haughty-about-the-hijab. Läst 1 januari 2021. 
 12. ^ Egypt has just banned girls from wearing hijabs to school” (på brittisk engelska). The Independent. 16 augusti 2015. http://www.independent.co.uk/news/world/africa/egypt-bans-girls-from-wearing-hijabs-to-school-until-they-reach-puberty-10457845.html. Läst 3 september 2017. 
 13. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 13 maj 2017. https://web.archive.org/web/20170513233247/http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Teheran/Reseinformation/Reseinformation-Iran/. Läst 5 maj 2017. 
 14. ^ [a b c] http://www.iranchamber.com/society/articles/chronology_events_women_iran.php
 15. ^ [a b] Welle (www.dw.com), Deutsche. ”Iranian women defiant against compulsory hijab | DW | 06.02.2018” (på brittisk engelska). DW.COM. https://www.dw.com/en/iranian-women-defiant-against-compulsory-hijab/a-42465236. Läst 13 september 2019. 
 16. ^ Ghosh, Sriparna. ”Muslim dominated Tajikistan bans veils for women” (på engelska). International Business Times, India Edition. http://www.ibtimes.co.in/muslim-dominated-tajikistan-bans-women-wearing-veils-740633. Läst 3 september 2017. 
 17. ^ http://www.dn.se/nyheter/varlden/turkiet-slopar-forbud-mot-slojor/
 18. ^ Zena Ayman och Ellen Knickmeyer (10 februari 2008). ”Ban on Head Scarves Voted Out in Turkey”. Washington Post. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/09/AR2008020900832.html?hpid=sec-world. Läst 13 februari 2008. 
 19. ^ Sabrina Tavernise (6 juni 2008). ”Turkey’s High Court Overturns Headscarf Rule”. The New York Times. http://www.nytimes.com/2008/06/06/world/europe/06turkey.html?fta=y. Läst 17 oktober 2008. 
 20. ^ ”Svar på insändare: ”Islam har kommit för att stanna”.”. DN.SE. 14 mars 2019. https://www.dn.se/asikt/islam-har-kommit-till-sverige-for-att-stanna/. Läst 14 mars 2019. 
 21. ^ lefigaro.fr. ”Une entreprise peut interdire le port de signes religieux visibles, selon la justice européenne” (på franska). Le Figaro. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/14/97002-20170314FILWWW00084-une-entreprise-peut-interdire-le-port-de-signes-religieux.php. Läst 14 mars 2017. 
 22. ^ [a b] ”Effects of banning the Islamic veil in public schools”. newsroom.iza.org. https://newsroom.iza.org/en/archive/research/effects-of-banning-the-islamic-veil-in-public-schools/. Läst 27 december 2019. 
 23. ^ The Islamic veil across Europe” (på brittisk engelska). BBC News. 31 januari 2017. http://www.bbc.com/news/world-europe-13038095. Läst 4 maj 2017. 
 24. ^ [a b] Chrisafis, Angelique (22 juli 2013). ”France's headscarf war: 'It's an attack on freedom'” (på brittisk engelska). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/world/2013/jul/22/frances-headscarf-war-attack-on-freedom. Läst 4 maj 2017. 
 25. ^ http://afp.omni.se/0594cbc3-52ec-4729-94a7-b178fdfee458
 26. ^ http://www.dn.se/nyheter/varlden/franskt-burkiniforbud-stoppas/
 27. ^ (Norsk) Hammerstad, Kathrine (8 mars 2009). ”Pepret med snøballer under hijab-brenning”. VG.no. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=551334. Läst 9 mars 2009. 
 28. ^ [a b] ”Hva er det med somalierne?” (på norska, bokmål). Kilden. http://kjonnsforskning.no/nb/2008/02/hva-er-det-med-somalierne. Läst 5 oktober 2019. 
 29. ^ ”Muslims face fines up to £8,000 for wearing burkas in Switzerland”. News - World - Europe. The Independent. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/muslims-fined-8000-wearing-burkas-niqab-switzerland-ticino-islamic-dress-a7124586.html. Läst 8 juli 2016. 
 30. ^ Dagens Nyheter (2006-03-10) sid:9, läst 2020-10-22
 31. ^ ”Motståndet mot slöjan ökar”. forskning.se. 9 oktober 2007. https://www.forskning.se/2007/10/09/motstandet-mot-slojan-okar/. Läst 15 november 2019. 
 32. ^ http://www.expressen.se/nyheter/de-bar-sloja-for-att-visa-solidaritet/
 33. ^ http://www.dn.se/arkiv/nyheter/hijabuppropet-far-kritik-manga-tvingas-till-sloja/
 34. ^ Malmöhus, P4. ”Skurup förbjuder slöja i skolan”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7369615. Läst 19 december 2019. 
 35. ^ Lëtzebuerg, Tageblatt (16 maj 2019). ”Österreich verbietet Kopftücher an Grundschulen” (på tyska). Tageblatt.lu. http://www.tageblatt.lu/nachrichten/international/oesterreich-verbietet-kopftuecher-an-grundschulen/. Läst 26 september 2019. 
 36. ^ Teachers turned away over religious symbols ban as school year begins”. CBC. https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/secularism-law-csdm-1.5276855. Läst 21 september 2019. 

Externa länkarRedigera