Sura (ibland stavat "Surah") (سورة sūrah) är en arabisk term som bokstavligen betyder "något inom eller omgivet av en vägg eller stängsel". Termen används vanligen i betydelsen av ett kapitel i Koranen, som traditionellt anordnas ungefär efter omvänd längdordning. Varje sura är döpt efter ett ord eller ett namn, nämnt i en ayat (vers) i den aktuella suran. Koranen är indelad i 114 suror. Den svenska översättningen av Koranen är Mohammed Knut Bernström och tolkningen av surornas namn till svenska och översättningen har fått officiellt godkännande från Al-Azharuniversitetets islamiska forskningsinstitution.

Lista på Koranens 114 suror redigera

 1. Öppningen, Ingressen (Al-Fatiha), 7 verser
 2. Kon (Al-Baqara), 286 verser
 3. Imrans Ätt (Al-i-Imran), 200 verser
 4. Kvinnor (An-Nisa), 176 verser
 5. Den Himmelska Måltiden (Al-Ma'ida), 120 verser
 6. Boskap (Al-An'am), 165 verser
 7. Urskiljning (Al-A'raf), 206 verser
 8. Krigsbyte (Al-Anfal), 75 verser
 9. Ånger (At-Tawba), 129 verser
 10. Jonah (Yunus), 109 verser
 11. Hud (Hud), 123 verser
 12. Josef (Yusuf), 111 verser
 13. Åskan (Ar-Ra'd), 43 verser
 14. Abraham (Ibrahim), 52 verser
 15. Al-Hijr (Al-Hijr), 99 verser
 16. Biet (An-Nahl), 128 verser
 17. Den Nattliga Resan (Al-Isra), 111 verser
 18. Grottan (Al-Kahf), 110 verser
 19. Maria (Maryam), 98 verser
 20. Ta-Ha (Ta-Ha), 135 verser
 21. Profeterna (Al-Anbiya), 112 verser
 22. Vallfärden (Al-Hajj), 78 verser
 23. De Troende (Al-Muminun), 118 verser
 24. Ljus (An-Noor), 64 verser
 25. Måttstocken (Al-Furqan), 77 verser
 26. Poeterna (Ash-Shu'ara), 227 verser
 27. Myrorna (An-Naml), 93 verser
 28. Berättelsen (Al-Qasas), 88 verser
 29. Spindeln (Al-Ankabut), 69 verser
 30. Bysantinerna (Ar-Rum), 60 verser
 31. Luqman (Luqman), 34 verser
 32. De Faller Ned I Tillbedjan (As-Sajda), 30 verser
 33. De Sammansvurna (Al-Ahzab), 73 verser
 34. Saba (Saba), 54 verser
 35. Himlarnas Och Jordens Skapare (Fatir), 45 verser
 36. Ya-Seen (Ya-Seen), 83 verser
 37. I Sluten Ordning (As-Saaffat), 182 verser
 38. Sad (Sad), 88 verser
 39. Skarorna (Az-Zumar), 75 verser
 40. Han Som Förlåter (Ghafir), 85 verser
 41. En Fast Och Klar Förkunnelse (Fussilat), 54 verser
 42. Samråd (Ash-Shura), 53 verser
 43. Guld (Az-Zukhruf), 89 verser
 44. Rök (Ad-Dukhan), 59 verser
 45. På Knä (Al-Jathiya), 37 verser
 46. Sanddynerna (Al-Ahqaf), 35 verser
 47. Muhammad (Muhammad), 38 verser
 48. Segern (Al-Fath), 29 verser
 49. De Inre Rummen (Al-Hujurat), 18 verser
 50. Qaf (Qaf), 45 verser
 51. De Som Virvlar Upp (Adh-Dhariyat), 60 verser
 52. Sinai Berg (At-Tur), 49 verser
 53. Stjärnan (An-Najm), 62 verser
 54. Månen (Al-Qamar),55 verser
 55. Den Nåderike (Ar-Rahman), 78 verser
 56. Det Som Måste Komma (Al-Waqia), 96 verser
 57. Järnet (Al-Hadid), 29 verser
 58. Hon Som Vädjar (Al-Mujadila), 22 verser
 59. Mönstringen (Al-Hashr), 24 verser
 60. Den Som Skall Förhöras (Al-Mumtahina), 13 verser
 61. I Slutna Led (As-Saff), 14 verser
 62. Fredagsbönen (Al-Jumuah), 11 verser
 63. Hycklarna (Al-Munafiqoon), 11 verser
 64. Då Vinnarna Och Förlorarna Byter Plats (At-Taghabun), 18 verser
 65. Skilsmässa (At-Talaq), 12 verser
 66. Förbudet (At-Tahrim), 12 verser
 67. Herravälde (Al-Mulk), 30 verser
 68. Pennan (Al-Qalam), 52 verser
 69. Sanningens Stund (Al-Haaqqa), 52 verser
 70. Vägarna Upp Till Gud (Al-Maarij), 44 verser
 71. Noah (Nooh), 28 verser
 72. Osynliga Väsen (Al-Jinn), 28 verser
 73. Du Som Täcker Över Dig (Al-Muzzammil), 20 verser
 74. Du Som Sveper In Dig (Al-Muddaththir), 56 verser
 75. Uppståndelsen (Al-Qiyama), 40 verser
 76. Människan (Al-Insan), 31 verser
 77. De Som Sänds Ut (Al-Mursalat), 50 verser
 78. Tillkännagivandet (An-Naba), 40 verser
 79. De Som Stiger Över Horisonten (An-Naziat), 46 verser
 80. Med Bister Min (Abasa), 42 verser
 81. När Solen Lindas In (At-Takwir), 29 verser
 82. När Himlen Rämnar (Al-Infitar), 19 verser
 83. De Som Snålar Med Mått Och Vikt (Al-Mutaffifin), 36 verser
 84. När Himlen Brister I Stycken (Al-Inshiqaq), 25 verser
 85. Stjärnbilderna (Al-Burooj), 22 verser
 86. Den Nattliga Besökaren (At-Tariq), 17 verser
 87. Den Högste (Al-'Ala), 19 verser
 88. Det Som Skall Överskugga Allt (Al-Ghashiya), 26 verser
 89. Gryningsljuset (Al-Fajr), 30 verser
 90. Staden (Al-Balad), 20 verser
 91. Solen (Ash-Shams), 15 verser
 92. Natten (Al-Layl), 21 verser
 93. Det Klara Morgonljuset (Ad-Dhuha), 11 verser
 94. Har Vi Inte Öppnat Ditt Bröst (Ash-Sharh), 8 verser
 95. Fikonträdet (At-Tin), 8 verser
 96. Grodden (Al-Alaq), 19 verser
 97. Allmaktens Natt (Al-Qadr), 5 verser
 98. Det Klara Vittnesbördet (Al-Bayyina), 8 verser
 99. När Jorden Skälver (Az-Zalzala), 8 verser
 100. Stridshästarna (Al-Adiyat), 11 verser
 101. Det Dundrande Slaget (Al-Qaria), 11 verser
 102. Tävlan I Rikedom (At-Takathur), 8 verser
 103. Den Flyende Tiden (Al-'Aṣr), 3 verser
 104. Baktalaren (Al-Humaza), 9 verser
 105. Elefanten (Al-Fil), 5 verser
 106. Quraysh (Quraysh), 4 verser
 107. Den Minsta Hjälp (Al-Ma'un), 7 verser
 108. Det Goda I Överflöd (Al-Kawthar), 3 verser
 109. Sanningens Förnekare (Al-Kafirun), 6 verser
 110. Guds Hjälp (An-Nasr), 3 verser
 111. Ett Tvinnat Rep (Al-Masadd), 5 verser
 112. Den Rena Tron (Al-Ikhlas), 4 verser
 113. Gryningens Herre (Al-Falaq), 5 verser
 114. Människornas Herre (Al-Nas), 6 verser