Handgranater är granater som används för bekämpning av trupp, på kort avstånd, samt för rökläggning.

Genomskärning av en tysk skafthandgranat från andra världskriget. Denna modell användes även i Sverige under samma tid.

Handgranater består i allmänhet av en huvudladdning och mekanisk utlösare som tänder en inkapslad kemisk stubin, som i sin tur tänder granatens huvudladdning cirka tre sekunder efter att stubinen tänts av den mekaniska utlösaren. Den mekaniska utlösaren är vanligen kopplad till en korttidsspärr som i sin tur är låst av en långtidsspärr. När en ägghandgranat skall användas tar man ett grepp om granaten och håller fast korttidsspärren, vilken oftast utgörs av en bygel. Därefter drar man ut sprinten (fortfarande med korttidsspärren låst) och kastar iväg granaten. När man vid kastet släpper granaten frigörs så korttidsspärren, och den mekaniska utlösaren aktiveras.

HistoriaRedigera

Som ett slags föregångare till handgranaten fungerade antikens "fyrbollar", "grekiska elden" och liknande. Egentliga handgranater med krutladdning lär först ha varit i bruk under Francesco Sforzas fälttåg 1427. Den äldsta beskrivningen av tillverkning av handgranater daterar sig från 1524 (Baptista della Valle i Venedig). I Sverige började handgranater, så kallade "handkulor", användas på 1500-talet och handhades senare av särskilda trupper, grenadjärer. Under Karl XII:s tid försågs även en del ryttare med handgranater. Från slutet av 1700-talet försvann handgranaterna ur de flesta arméer. Under Krimkrigets och Rysk-japanska krigets fästningsstrider kom dock handgranater åter till användning. Under första världskriget blev handgranaten det viktigaste närstridsvapnet. Det kom därefter att användas inte bara för fästnings- och ställningskrig utan även för rörliga strider och kom att ingå i de flesta arméer. De äldsta handgranaterna var ihåliga järnkulor, fyllda med svartkrut och försedda med stubin, som tändes med lunta före kastet. Dessa vägde 1-3 kilo. På 1700-talet förekom även tyngre så kallade rullgranater, som för att avslå stormning rullades över vallen ner i fästningsgraven. I Sverige infördes moderna handgranater med Handgranat m/18.[1]

NederländernaRedigera

Enligt forskare vid Universitetet i Leiden har användandet av handgranater bland kriminella ökat i Nederländerna ökat kraftigt. Av de 117 handgranatsdåd som inträffat under de 2008-2019, inträffade hälften under 18 månader med början 2018.[2]

SverigeRedigera

I Sverige eskalerade enligt NOA kriminella sin våldsanvängning då man gick över till att använda handgranater i 8 attentat år 2014 och 45 attentat under 2015. Denna utveckling beskrevs av NOA som unik i Europa.[3]

TyperRedigera

SplittergranatRedigera

 
Amerikansk splittergranat av modell M67.

Handgranater är oftast synonymt med splittergranater. En splittergranat är en granat avsedd att användas mot mjuka mål, det vill säga människor. Den är designad så att den slungar iväg en mängd splitter när den exploderar. Själva granaten är tillverkad av hårdplast eller stål. När den exploderar slungas splittret, vilket kan bestå av små pilar, kulor eller delar av granatens skal, iväg.

SpränghandgranatRedigera

En spränghandgranat kan vara utformad som en ägghandgranat eller en skafthandgranat.

Sprängämne inkapslat i ett skal, vanligen av metall, ger splitter och tryckverkan. Dödar på mycket kort håll, men används framför allt för att försätta fiender ur stridbart skick under tillräckligt lång tid för att kunna sätta in andra vapen.

Beroende på modell kan granatens splitter bestå av själva granatkroppen, stålkulor (likt blyhagel) inbakat i sprängmedlet eller en stålspiral som omgärdar sprängmedlet. I Sverige används spränghandgranat m/56, spränghandgranat m/90 (fasas ut) och spränghandgranat m/2000. De två sistnämnda är tillverkade av plast medan spränghandgranat m/56 har ett skal av pressad plåt och en splitterkropp av lite tjockare plåt.

Tidigare spränghandgranater i svenska försvaret är spränghandgranat m/18 (skafthandgranat), spränghandgranat m/39 (skafthandgranat), spränghandgranat m/43 (skafthandgranat) och spränghandgranat m/45 (ägghandgranat).[4]

SkafthandgranatRedigera

 
Ett exempel på en tysk skafthandgranat av modell M17. Denna modell var vanlig i Sverige under samma tid

På en skafthandgranat sitter granatkroppen på ett litet skaft. Skaftet är oftast gjort av trä och ibland metall. Skaftet ökar kastlängden men minskar precisionen. Skafthandgranater kallades ofta även försvarshandgranater då de ansågs mer lämpade för försvarsstrid än ägghandgranater. Moderna handgranater saknar skaft.

ChockhandgranatRedigera

En chockhandgranat är till utseendet lik en spränghandgranat, men ger ingen splitterverkan. Chockhandgranater kastas in i slutna utrymmen där väggarna tros utgöra för klent skydd för egen trupp. Chockhandgranat m/96 ger mycket god tryckverkan i slutna utrymmen och mycket begränsad eller ingen verkan i öppen terräng. Chockhandgranat m/96 innehåller pentyl och har 3,5 sekunders fördröjning.

Benämningen chockhandgranat förväxlas ibland med distraktionshandgranat (flashbang), men medan chockhandgranaten är ett potentiellt dödligt vapen som kan skada eller döda genom tryckverkan har distraktionshandgranater enbart en desorienterande verkan medelst ljus och ljud.

RökhandgranatRedigera

Ger kraftig rökutveckling, antingen momentant eller kontinuerligt. En typisk konstruktion är en behållare med vit fosfor, som fås att explodera varvid fosforet sprids i luften och reagerar med tjock rök som resultat. Rökhandgranat m/56 och Rökhandgranat m/51 är av denna typ. Rökhandgranat m/49[4] och Rökhandgranat 4 är av en annan typ som ger kontinuerlig rök under ett par minuter.

DistraktionsgranatRedigera

 
Exempel på distraktionsgranat.
Huvudartikel: Distraktionsgranat

Distraktionsgranat, även kallad flashbang i folkmun, är en typ av icke-dödlig handgranat som antingen ger verkan genom tryck, ljud, ljus eller genom en kombination av dessa. Syftet med granaterna är att distrahera personer som utsätts för dem, används ofta vid inbrytning i rum där personskador av en eller annan orsak är oönskade.

ÖvningshandgranatRedigera

I Sverige används övningshandgranater inför det första kastet med skarp handgranat, samt ibland vid så kallade dubbelsidiga stridsövningar där lös ammunition används. Övningsgranatens handhavande är identiskt med den skarpa. Den apteras (monteras ihop) på samma sätt, den osäkras och kastas på samma sätt som en skarp. Handgranatskroppen är blåmålad och har, beroende på modell, hål runt toppen eller ett större hål i botten av kroppen. När den detonerar ger den ifrån sig en knall. Kroppen kan återanvändas.

Blind kastövningshandgranatRedigera

Saknar helt effekt, och används vid kastträning och liknande. Består av en gjuten klump med samma form och tyngd som en skarp granat. Kännetecken för en blind kastövningshandgranat är att den är färgad helt grön med en vit rand i mitten av handgranatskroppen. Det finns en modell av blind kastövningshandgranat: "Blind kastövningshandgranat 45".

Genomskärning av handgranatRedigera

Bilden visar en spränghandgranat av typ Borstein från 1935.

Bildnyckel
Nummer Förklaring
1 Lock
2 Lock av papp
3 Tändhattens lock
4 Axel för slaghammare
5 Fjäder
6 Slaghammare
7 Packning
8 Gänga
9 Pluggkropp
10 Krutsträng (fördröjning)
11 Tändhatt 2
12 Sprängpatron
13 Tändhatt 1
14 Stift
15 Säkringssprint
16 Grepe
17 Översikt

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Carlquist, Gunnar (red.) (1932). Svensk uppslagsbok. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB:s förlag, band 12 s. 571-72.
  2. ^ ”Explosive growth in use of illegal hand grenades in NL” (på engelska). NL Times. 27 augusti 2019. https://nltimes.nl/2019/08/27/explosive-growth-use-illegal-hand-grenades-nl. Läst 2 september 2019. 
  3. ^ Ökningen av granater saknar motstycke”. GP. 25 augusti 2016. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161006055322/http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/%C3%B6kningen-av-granater-saknar-motstycke-1.3727983. Läst 17 december 2016. 
  4. ^ [a b] Soldl Mtrl kap 7. Handgranater och Rökfacklor, 1963

KällorRedigera

SoldR Mtrl Vapen Handgranater 2000