Rökgranat är en granat som ger ifrån sig rök. Granaten används oftast för att dölja egen trupp eller fordon.

Användning av rökgranat.

Det finns två huvudtyper: Fosforgranater som ger en snabb, men kortvarig rökridå och zinkbaserade granater som ger en rökridå under längre tid.

Rökgranater baserade på fosforRedigera

Granaten innehåller vit fosfor som sprids ut med en liten sprängladdning. Fosforn självantänds i luften och ger en tjock vit rök som består av forsforpentoxid. Fosforn kan även antända föremål som träffas. Rökmolnet ger ett snabbt skydd omedelbart efter krevaden och denna typ av granater används därför där snabbheten är viktig. De rökgranater som pansarfordon använder för att skydda sig själva är av denna typ. Granaten har ett tunt skal och tänds oftast när den träffar marken.

Rökgranater baserade på zink- och andra föreningarRedigera

Granaten innehåller en blandning av ämnen som när de antänds avger en rök som ofta består av bland annat zinkklorid och zinkoxid. Granaten har öppningar i bakre delen varigenom röken tränger ut. En granat av denna typ kan bilda rök under lång tid. 2 - 4 minuter är vanliga tider, vilket räcker för att bilda en rökridå på ett par hundra meter. Granaten kan vara försedd med en fallskärm för att dämpa fallet så att granaten inte skall tränga ner i marken. I sådana fall har granaten ett tidrör, ett tändrör med timer som tänder granaten en tid efter avfyrningen.

Se ävenRedigera