Splitter

fragment från explosiv ammunition
För ett studioalbum av Mimikry från 2021, se Splitter (musikalbum av Mimikry).

Splitter är metallfragment som slungas ut av ett exploderande objekt. Objektet kan till exempel vara ett skal runt sprängämne (som i spränggranater) eller en hemmagjord bomb med spikar eller metallbitar.

Splitter från en 15 cm spränggranat.

Hur stora splitter som bildas beror på stålkvalitet, typ av sprängämne samt skalets storlek och form. I handgranater och artillerigranater styr man ibland splittrens storlek genom spår i granatens hölje. En annan metod är att omge sprängämnet med kulor ingjutna i plast, en så kallad kulspränggranat. Splitter från en spränggranat kastas typiskt sett ut med en hastighet av 1000–2000 meter per sekund, men splittren bromsas snabbt av luftmotståndet. Ett splitter med en vikt av 1 gram bromsas till halva utgångshastigheten på en sträcka av 15 meter. Kulor bromsas långsammare på grund sin regelbundna form; en stålkula på 1 gram har tappat hälften av sin hastighet först efter 39 meter.[1]

KällorRedigera

  1. ^ Hagwall Magnus, red (1983). Vapenverkan: information utarbetad vid FOA om verkan av olika vapentyper mot markmål. Stockholm: Försvarets forskningsanstalt (FOA). Libris 8350910. ISBN 91-38-07932-1