Öppna huvudmenyn

Gunnar Eklund (militär)

svensk officer

Carl Gunnar Eklund , född 21 mars 1920 i Katarina församling i Stockholms stad,[1] död 11 januari 2010 i Danderyds församling i Stockholms län,[2] var en svensk militär.

Gunnar Eklund
Information
Född21 mars 1920
Katarina församling i Stockholms stad, Sverige
Död11 januari 2010 (89 år)
Danderyds församling i Stockholms län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenMarinen
Tjänstetid1941–1982
GradGenerallöjtnant
BefälGotlands kustartilleriförsvar, Marinkommando Nord, Norrlands kustartilleriförsvar, Härnösands kustartilleriregemente, Östra militärområdet

BiografiRedigera

Eklund var son till löjtnant Carl Johan Eklund och Sally Karlsson. Han tog studentexamen i Stockholm 1938. Han tog sjöofficersexamen vid Kungliga Sjökrigsskolan 1941 och blev samma år fänrik vid Gotlands kustartillerikår samt befordrades till löjtnant 1943. Han genomgick Stabs- och artillerikursen vid Kungliga Sjökrigshögskolan (KSHS) 1947–1949 och befordrades till kapten 1948. Han tjänstgjorde vid Försvarsstaben 1949–1954 och var lärare vid KSHS 1954–1958. Han studerade vid Infanteriets stridsskola 1957 och befordrades samma år till major. Åren 1958–1961 var han chef för Forskningsavdelningen vid Försvarsstaben och han befordrades 1960 till överstelöjtnant. Han var 1961–1962 stabschef hos kustartilleriinspektören.

År 1962 befordrades Eklund till överste, varpå han var chef för Gotlands kustartilleriförsvar 1962–1964. Han var chef för Marinkommando Nord, Norrlands kustartilleriförsvar och Härnösands kustartilleriregemente 1964–1966. År 1966 befordrades han till överste av första graden, varpå han var stabschef i Nedre Norrlands militärområde 1966–1970. Han befordrades 1970 till generalmajor och var chef för Marinstaben 1970–1972, varpå han 1972 befordrades till generallöjtnant och var chef för Försvarsstaben 1972–1976. Det var under hans chefstid som IB-affären briserade och orsakade skador för den hemliga svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Efter sin tid på Försvarsstaben var han 1976–1982 militärbefälhavare för Östra militärområdet tillika överkommendant i Stockholm.

I en nekrolog karakteriseras Eklunds ledarskap såhär: ”Gunnar Eklund var en officer med för tiden närmast revolutionerande syn på ledarskap, där omsorgen om alla från de yngsta till de äldsta var en ledstjärna och där vänlighet och uppmuntran parad med tydliga krav skulle driva de underställda framåt.”[3]

Gunnar Eklund invaldes 1962 som hedersledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet och 1966 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Han var 1982–1985 styresman för Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Eklund var redaktör för Tidskrift för kustartilleriet 1954–1960 och medarbetare till Öst och väst och vi (1957). Han var aktiv i försvarsdebatten och författade ett hundratal artiklar till dags- och fackpress. Åren 1963–1965 var han ledamot av svenska delegationen till nedrustningskonferensen i Genève. Han var också militär expert i 1972 års försvarsutredning. Han var under prins Bertil fungerande ordförande i Sveriges Militära Idrottsförbund 1972–1984. Åren 1983–1988 var han kommunalpolitiker i Danderyds kommun. Han var kommendör av första klassen av Svärdsorden samt innehade Storkorset av Finlands Lejons orden och en rad andra ordnar.

Gunnar Eklund gifte sig 1942 med Marianne Cecil Elisabet von Malmborg (1920–2004).

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1980, CD-ROM, version 1.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2004).
  2. ^ Sveriges dödbok 1901–2013, DVD-ROM, version 6.0 (Sveriges Släktforskarförbund 2014).
  3. ^ Persson, Lars G.: ”Gunnar Eklund”, Tidskrift i sjöväsendet, 2010, s. 448, PDF.

KällorRedigera

  • Kjellander, Rune: Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995 (Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm 1996), s. 171.
  • Kjellander, Rune: Svenska marinens högre chefer 1700–2005. Chefsbiografier och befattningsöversikter (Probus Förlag 2007), s. 68, 238.
  • Moen, Ann (red.): Vem är det 2007. Svensk biografisk handbok (Nationalencyklopedin, Malmö 2006), s. 146.
  • Persson, Lars G.: ”Gunnar Eklund”, Tidskrift i sjöväsendet, 2010, s. 448, PDF.
  • Rossander, Erik: ”Minnesord över bortgångna ledamöter”, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, nr 4/2010, s. 8–9, PDF.
Företrädare:
Bo Westin
Försvarsstabschef
1972–1976
Efterträdare:
Lennart Ljung