En kabinettssekreterare är i Sverige utrikesdepartementets högste ämbetsman näst efter utrikesministern. Titeln motsvarar under modern tid den roll som en statssekreterare har i förhållande till ett statsråd som chef för något av de andra departementen inom regeringskansliet. Kabinettssekreteraren är numera, i likhet med statssekreterare, en politiskt tillsatt post.

Före 1791 låg kabinettssekreterarens uppgifter på presidentsekreteraren i Presidentkontoret. När så Konungens kabinett för den utrikes brevväxlingen upprättades av Gustav III fick dess chef titeln kabinettssekreterare. I och med 1809 års regeringsform blev i stället utrikesstatsministern högste chef, och när kabinettet vid departementalreformen 1840 omvandlades till ett utrikesdepartement började kabinettssekreteraren allt mer likna en statssekreterare.

Kabinettssekreterare genom tidernaRedigera

Se ävenRedigera