Pyrrhon (latiniserat Pyrrho), född cirka 360 f.Kr., död cirka 272 f.Kr. var en grekisk filosof. Han kallas emellanåt för "den förste skeptikern". Han föddes i Elis och studerade filosofi för Anaxarchos. Epikuros blev inspirerad av pyrrhonismen.

Pyrrhon.