Falbygden

är en småkuperad höglänt slätt i Västergötland
Uppslagsordet ”Falan” leder hit. För en kommun i Colombia, se Falan (kommun). För kommunens huvudort, se Falan (ort).

Falbygden eller Falan är en småkuperad höglänt slätt i Västergötland, vilken domineras av kalkberggrund och är omgiven av platåbergen Billingen, Plantaberget, Varvsberget, Gerumsberget, Mösseberg och Ålleberg. Falbygden avvattnas i huvudsak via Hornborgasjön av Flian med biflöden, men de västra delarna avvattnas av Lidan, de östra av Tidan (främst biflödet Ösan) och de södra av Ätran. Falbygdens kalkrika brunjord blev tidigt, under neolitikum, en viktig plats för den första boskapsskötande kulturen i nuvarande Sverige, det är de talrika gånggrifterna ett synligt bevis på. I dag är Falbygden mest känd för sin mejeriproduktion. Falköping är centralort på Falbygden.

Gånggrift vid Karleby mitt på Falbygden, 2006.

Sevärdheter på eller från FalbygdenRedigera

Historiska händelser på FalbygdenRedigera

Företag på FalbygdenRedigera

 
Första numret av årsskriften Falbygden kom 1927.

Kända personer på eller från FalbygdenRedigera

Årsskriften FalbygdenRedigera

Falbygden är även namnet på Falbygdens hembygds- och fornminnesförenings årsskrift, vilken utgivits sedan 1927. Falbygdens redaktörer har i kronologisk ordning varit Johan Götlind åren 1927-1939, Erik Sandberg åren 1944-1974, Georg von Euler åren 1975-1983, Rolf Green åren 1984-1994, Lena Arvidsson åren 1995-1997 och Ulla Nordmark åren 1998-2002. Sedan 2003 är Bo Johansson och Lena Persson redaktörer.