Flian är en å i Västergötland, biflöde till Lidan. Flian är cirka 75 km lång, inklusive källflöden. Avrinningsområde ca 850 km². Ån avvattnar den berömda Hornborgasjön. Vattendragets viktigaste källflöde är Slafsan/Hornborgaån, och dess viktigaste biflöde är Dofsan. Andra biflöden är Pösan och Bjurumsån. Enligt fiskeriverket ska den rödlistade fisken asp leka i de nedre delarna av Flian. Även färnan leker i ån.

Karta över Flians avrinningsområde.

På Flian kan man med kanot uppleva naturen och se flera intressanta djur. Ån är omgiven av olika sorters lövträd, och från Herrtorps qvarn kan man paddla med kanot ända till Hornborgasjön. På vägen kan man bland annat se bävrar, vattensorkar och kungsfiskare. Mosaiktrollsländor var tidigare mycket vanlig i Hornborgasjön, men på grund av den minskade mängden vass där är den nu mer sällsynt, men kan fortfarande ses längst Flian. Andra sorters sländor som finns är bland annat trollsländor och jungfrusländor. På natten finns det många fladdermöss längst ån, och det är också då bävrarna är enklast att få syn på. Även sprängört finns längst ån.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Hitta ut - Smultronställen i Skara kommun”. Skara kommun. 7 juli 2017. https://skara.se/download/18.7a387cc2163af8f628e3dbe0/1528362336131/Skara_HittaUt_Webb_180319.pdf. Läst 14 juli 2020.