Den här artikeln handlar om ån. För tätorten, se Tidan (tätort).

Tidan är en å i östra Västergötland, vars längd är 187 kilometer inklusive källflöden. Vid mynningen är medelvattenföringen 19,7 m³/s samt medelhögvattenföringen 95 m³/s.[1] Avrinningsområdet är 2 230 km².

Karta över Tidans lopp.

Tidan är en av ganska få svenska åar som rinner norrut. Den rinner upp i Strängseredssjön mellan Ulricehamn och Bottnaryd, passerar den långsmala sjön Stråken vid Sandhem och fortsätter norrut genom ett sjöfattigt landskap förbi samhällena Tidaholm, Tibro, Tidan, sjön Östen, samhällena Tidavad och Ullervad samt mynnar i Vänern vid Mariestad där Tidan var tänkt som färdled längs en del av sträckan.

På grund av de många vattenfallen och begränsad vattenföring har någon trafik inte förekommit på ån. 1633 beordrade Axel Oxenstierna lantmätaren Olof Träsk att undersöka möjligheten att skapa en farled mellan Mariestad och Vättern utmed Tidan.[2]

Tidans biflöden redigera

Djurliv redigera

Enligt Fiskeriverket leker den rödlistade fisken asp i de nedre delarna av Tidan. En fisk som är relativt vanlig i Tidan är färna. Innan kräftpesten drabbade ån i början av 1970-talet var Tidan rik på flodkräfta. Man har senare planterat i signalkräfta i ån, som nu återigen är rik på kräftor. I Tidaholm firas "Kräftans Dag" varje år i augusti.

Galleri redigera

Se även redigera

Källor redigera

  1. ^ SMHI Vattenföring
  2. ^ Sveriges inre vattenvägar band IV s. 94.

Vidare läsning redigera

  • Möller, Åke (2018). ”Tidan — en kraftfull å”. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 2017/2018,: sid. 61-72. 0347-4402. ISSN 0347-4402.  Libris js6k0wn2g7zvx92j