USA:s kustbevakning (engelska: United States Coast Guard, USCG), är en amerikansk militärt organiserad federal myndighet som sorterar under USA:s inrikessäkerhetsdepartement. Kustbevakningens huvuduppdrag är att skydda den amerikanska allmänheten, havsmiljön samt USA:s ekonomiska och säkerhetspolitiska maritima intressen såväl på internationellt vatten, territorialvatten, hamnar och inrikes sjövägar, samt att bedriva brottsbekämping, gränsbevakning, sjöfartsinspektion, sjömätning och räddningstjänst till sjöss.

Förenta staternas kustbevakning
Kustbevakningens emblem.
Kustbevakningens emblem.
Information
Datum4 augusti 1790
LandUSA
TypKustbevakning
Del avUSA:s inrikessäkerhetsdepartement
ValspråkSemper Paratus
Alltid redo
MarschSemper Paratus
Tjänstetecken
Kustbevakningens flaggaEnsign of the United States Coast Guard.svg
Kustbevakningens fanaFlag of the United States Coast Guard.svg
Kustbevakningens skrovmålningCGMark W.svg

Kustbevakningen är en del av USA:s väpnade styrkor, men sorterar inte under försvarsdepartementet.[1] Vid krigsfara eller då USA:s president finner det nyttigt kan kustbevakningen underställas försvarsdepartement som en del av marinen.[2]

UppdragRedigera

SjösäkerhetRedigera

SjölederRedigera

 
Fartyg, flygplan, helikoptrar och obemannade luftfarkoster som används av USA:s kustbevakning.

KustbevakningRedigera

FörsvarRedigera

HavsmiljöskyddRedigera

OrganisationRedigera

 
Douglas A Munro Coast Guard Headquarters Building, kustbevakningens högkvartersbyggnad i sydöstra Washington, D.C. sedan 2013.
 
Kustbevakningens sektorindelning.

Under inrikessäkerhetsministern och biträdande inrikessäkerhetsministern (Deputy Secretary of Homeland Security) leds USA:s kustbevakning av kustbevakningens kommendant (engelska: Commandant of the Coast Guard) som är en 4-stjärnig amiral.[3][4][5] Under chefen lyder vicekommendanten (engelska: Vice Commandant of the Coast Guard), chefen för Stilla havets kustbevakningsregion (med stab i Alameda, Kalifornien) och chefen för Atlantens kustbevakningsregion (med stab i Portsmouth, Virginia).

Under kommendanten lyder kustbevakningens stabschef med kustbevakningsstaben. Varje kustbevakningsregion består av en chef, ett antal kustbevakningsdistrikt med sjögående och flygande förband, samt ett logistikkommando. Första, femte, sjunde, åttonde och nionde distrikten lyder under Atlantregionen; 11:e, 13:e, 14:e och 17:e distrikten lyder under Stillahavsregionen. Varje distrikt är i sin tur indelat i sektorer.

PersonalRedigera

USA:s kustbevakning har 38 000 fast anställda kustbevakare och 8 000 i kustbevakningsreserven. Personalstrukturen liksom tjänstegraderna är i princip desamma som i USA:s flotta. Kustbevakningen har också 6 000 civilanställda. Det finns dessutom 30 000 uniformerade volontärer engagerade i frivilligorganisationen Coast Guard Auxiliary, som biträder kustbevakningen med framförallt småbåtssäkerhet och sjöräddning på insjöar och i kustnära farvatten.

OfficerareRedigera

De flesta officerare utbildas vid kustbevakningens militärhögskola, United States Coast Guard Academy, New London, Connecticut. Efter fyra år avläggs en bachelorexamen och anställning sker som fänrik. Genomgången militärhögskola medför en tjänstgöringsförpliktelse om minst fem år. Underofficerare i kustbevakningen eller civila med en akademisk examen kan genomgå en 17 veckor lång officersaspirantkurs vid militärhögskolan varefter anställning erhålls som fänrik, för den som är underofficer eller har en examen på grundnivå, och löjtnant eller kapten, för den som har en examen på avancerad nivå. Officersaspirantkursen medför en tjänstgöringsförpliktelse om tre år på aktiv stat eller fyra år i reserven. Kustbevakningen har inga egna medicinalofficerare, utan de kommer från United States Public Health Service Commissioned Corps (den federala civila hälso- och sjukvårdskåren). Själavårdspersonalen kommer från flottan.

Warrant officerRedigera

En Warrant officer rekryteras från underofficerare med minst åtta års anställning och har en mellanställning mellan underofficer och officer.

UnderofficerareRedigera

Underofficerskåren (Chief Petty Officers) rekryteras från den högsta gradens underbefäl. De tillhör samma yrkesgrenar som underbefäls- och sjömanskårerna (se nedan). De skall genomgå kustbevakningens underofficersskola, Chief Petty Officer Academy, i Petaluma, Kalifornien.

UnderbefälRedigera

Underbefälskåren (Petty Officers) rekryteras bland sjömän som genomgått en skolmässig befattningsutbildning i yrkesgrenen (se nedan) vid en Class A School. Vidareutbildningskurser inom yrkesgrenen ges vid Class C Schools.

SjömänRedigera

Rekryter genomgår en åtta veckors lång rekrytskola i Cape May, New Jersey, varefter anställningen påbörjas med praktiskt arbete och verksamhetsförlagd utbildning.

Uniformer och gradbeteckningarRedigera

Huvudartikel: Militära grader i Förenta Staternas kustbevakning

BilderRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, United States Coast Guard, tidigare version.

NoterRedigera

Externa länkarRedigera