Förenta nationernas internationella dagar

Förenta nationerna (FN) har initierat ett antal temadagar, det vill säga internationella dagar med särskilda teman. Dessa dagar kallas Förenta nationernas internationella dagar eller FN-dagar (ej att förväxla med FN-dagen den 24 oktober).

FN-dagarRedigera

Datum Dag Ansvarig organisation Instiftad
27 januari Internationella dagen till minne av förintelsens offer FN 1999 (Sverige)
2005 (FN)
4 februari Världcancerdagen WHO
6 februari Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning
11 februari Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap
13 februari Världsdagen för radio Unesco
20 februari Världsdagen för social rättvisa FN:s generalförsamling 2007
21 februari Internationella dagen för modersmål Unesco 1999
1 mars Internationella dagen mot diskriminering
8 mars Internationella kvinnodagen FN 1980
20 mars Internationella gjädjedagen FN 2012
21 mars Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering FN 1966
21 mars Världspoesidagen Unesco 1999
21 mars Internationella dagen för Nowruz Unesco 2010
21 mars Internationella dagen för skogar och träd
21 mars Internationella Downs syndrom-dagen
22 mars Internationella vattendagen FN 1992
23 mars Världsmeteorologidagen WMO 1950
24 mars Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt offrens värdighet FN:s generalförsamling 2010
24 mars Världstuberkulosdagen WHO
25 mars Internationella dagen till minne av slaveriets offer FN 2008
25 mars Internationella solidaritetsdagen för frihetsberövad eller försvunnen dag
2 april Internationella autismdagen 2008
4 april Internationella dagen för minor och minröjning FN 2006
6 april Internationella sportdagen för utveckling och fred
7 april Världshälsodagen WHO 1948
7 april Världsdagen till åminnelse av offren för Rwandas folkmord
12 april Internationella dagen för bemannade rymdfärder
22 april Internationella dagen för Moder Jord FN 1992
23 april Engelska språkets dag
23 april Världsdagen för böcker och copyright Unesco 1995
25 april Världsmalariadagen
26 april Världsdagen för intellektuell äganderätt WIPO
28 april Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen ILO 2003
29 april Minnesdagen för den kemiska krigföringens offer
30 april Internationella Jazzdagen
3 maj Internationella dagen för pressfrihet FN 2003
8-9 maj Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget FN 2005
11-12 maj Världsdagen för flyttfåglar UNEP 2006
15 maj Internationella familjedagen FN 1994
17 maj Internationella telekommunikationsdagen ITU 2006
21 maj Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling Unesco 2001
22 maj Internationella dagen för biologisk mångfald FN 1993
29 maj Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal 2003
31 maj Internationella dagen mot tobak WHO
4 juni Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression FN 1983
5 juni Världsmiljödagen FN 1995
8 juni Världshavsdagen FN 1995
12 juni Internationella dagen mot barnarbete ILO 1992
12 juni Internationella dagen för bemannade rymdfärder 2011
14 juni Internationella blodgivardagen WHO 2004
17 juni Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka FN 1994
20 juni Världsdagen för flyktingar FN 2001
23 juni FN:s dag för offentliga tjänster 2003
23 juni Internationella dagen för änkor 2011
26 juni Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika FN 1988
26 juni Internationell solidaritetsdag för tortyroffer FN 1998
Första lördagen i juli Internationella dagen för kooperativ FN
11 juli FN:s befolkningsdag UNDP
18 juli Internationella Nelson Mandela dagen FN
30 juli Internationella dagen mot trafficking av personer FN 2010
9 augusti Internationella dagen för världens ursprungsfolk FN
12 augusti Internationella ungdomsdagen FN
19 augusti Internationella dagen för humanitärt arbete FN
29 augusti Internationella dagen mot kärnvapenprov FN
8 september Internationella läskunnighetsdagen Unesco
10 september Internationella suicidpreventiva dagen WHO
15 september Internationella dagen för demokrati FN
16 september Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet FN
21 september Internationella fredsdagen FN
26 september Internationella hjärtdagen
27 september Världsturismdagen UNWTO
28 september Internationella rabiesdagen WHO
Valfri dag sista veckan i september Internationella sjöfartsdagen IMO
Första måndagen i oktober Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor FN
1 oktober Internationella dagen för äldre FN
2 oktober Internationella ickevåldsdagen Unesco
5 oktober Internationella dagen för lärare Unesco
Andra torsdagen i oktober Världssyndagen WHO
9 oktober Världspostunionens dag UPU
10 oktober Världsdagen för mental hälsa WHO
11 oktober Internationella dagen för flickor FN
13 oktober Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer FN
15 oktober Internationella dagen för landsbygdens kvinnor FN
16 oktober Världshungerdagen
16 oktober Världslivsmedelsdagen
17 oktober Internationella dagen för utrotning av fattigdom FN
20 oktober Världsdagen för statistik
24 oktober FN-dagen FN
24 oktober Världsdagen för information om utvecklingsfrågor FN
27 oktober Världsdagen för audiovisuellt kulturarv Unesco
6 november Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter FN
10 november Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling Unesco
14 november Världsdiabetesdagen WHO
16 november Internationella dagen för tolerans WHO
16 november Världsdagen för kronisk obstruktiv lungsjukdom WHO
Tredje torsdagen i november Internationella filosofidagen Unesco
Tredje söndagen i november Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor FN
19 november Världstoalettdagen FN 2013
20 november Industrialiseringsdagen för Afrika FN
20 november Internationella barndagen FN
21 november Världsdagen för TV FN
25 november Internationella dagen mot våld mot kvinnor FN
29 november Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket FN
1 december Internationella AIDS-dagen FN
2 december Internationella dagen för avskaffande av slaveri FN
3 december Internationella dagen för handikappade FN
5 december Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling (Internationella volontärdagen) FN
7 december Internationella dagen för civil luftfart ICAO
9 december Internationella dagen mot korruption
10 december Mänskliga rättigheternas dag FN
11 december Internationella dagen för världens berg FN
18 december Internationella migrationsdagen FN
19 december Internationella dagen för syd-syd-samarbete
20 december Internationella dagen för mänsklig solidaritet FN

Andra tidsrelaterade FN-temanRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera


Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera