Ett missbruk är felanvändning av exempelvis droger, förtroenden eller andra saker som anses skadligt eller sjukligt. Oftast är den missbrukande personen beroende av substansen eller fenomenet som missbrukas även om den i många av fallen inte vill erkänna det.

Normalt skiljer man på substansmissbruk och annat missbruk, även om bakomliggande psykologiska orsaker kan finnas. I en vidare mening kan missbruk avse beteenden som kan förefalla ändamålsenliga, men om de görs för att fly verkligheten så kan det vara ett slags missbruk. [1]

Begreppet ANDTS används inom det förebyggande arbetet mot missbruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak, och spel om pengar, och svenska regeringen har tagit fram en ANDT-strategi.[2]

RiskerRedigera

Enligt WHO är bruk och missbruk av droger ett av de största hoten mot folkhälsan.[3] Bruk och missbruk av alkohol, narkotika och tobak orsakar en stor andel av den svenska sjukdomsbördan, även bland ungdomar.[3]

Olika typer av missbruk bidrar starkt till den samlade sjukdomsbördan i Sverige och orsakar förluster av levnadsår och friska produktiva år. År 2010 var tobaksrökning den fjärde största riskfaktorn för ohälsa, alkohol den åttonde och narkotikabruk på tionde plats.[3] Alkohol och narkotika påverkar även ohälsan kraftigt bland de unga, då bruk av dessa två substanser återfinns på första och andra plats bland riskfaktorerna bland svenska ungdomar.[3]

HemlöshetRedigera

Personer i hemlöshet i Sverige har i relativt hög grad en beroendeproblematik.[4] Bland män uppgavs missbruk och beroende vara den "enskilt största faktorn som bidragit till hemlöshet" i en sammanställning från Socialstyrelsen från 2017.[5]

Exempel på missbrukRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Är vi alla missbrukare?”. SKARPT. 22 november 2020. https://www.youtube.com/watch?v=WYCg37xpuQQ&t=7s. Läst 24 november 2020. 
  2. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (10 januari 2011). ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken”. Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2011/01/prop.-20101147/. Läst 16 juni 2017. 
  3. ^ [a b c d] ”Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga”. www.sbu.se. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/att-forebygga-missbruk-av-alkohol-droger-och-spel-hos-barn-och-unga/. Läst 29 juni 2017. 
  4. ^ ”Insatser för att minska hemlöshet för personer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa”. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services. https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/insatser-for-att-minska-hemloshet-for-personer-med-missbruk-beroende-och-psykisk-ohalsa/. Läst 12 juni 2018. 
  5. ^ Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär. 2017. sid. 47. ISBN 9789175554372. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20765/2017-11-15.pdf. Läst 12 juni 2018  Arkiverad 12 juni 2018 hämtat från the Wayback Machine.