Internationella civila luftfartsorganisationen

Internationella civila luftfartsorganisationen (engelska: International Civil Aviation Organization, Icao) är ett specialorgan inom Förenta nationerna (FN), vars uppgift är att underlätta flygning mellan världens länder och bidra till ökad flygsäkerhet, genom att verka för gemensamma och ändamålsenliga regler. Huvudkontoret finns i Montréal i Kanada. Ett europeiskt kontor finns i Paris. De flesta av världens länder är medlemmar i Icao.


International Civil Aviation Organization
Organisation de l’aviation civile internationale
Organización de Aviación Civil Internacional
Международная организация гражданской авиации
国际民用航空组织
المنظمة الدولية للطيران المدني
Flagga
OrganisationstypFN-organ
FörkortningarICAO
OACI
ИКАО
民航组织
إيكاو
GeneralsekreterareRaymond Benjamin
Statusaktiv
Bildadapril 1947
SäteMontréal, Kanada
Webbplatshttp://www.icao.int/

Den första viktiga konferensen för att reglera flygverksamheten hölls i Paris år 1910. Representanter från 18 länder deltog och ett antal grundprinciper togs fram.

54 stater eller myndigheter deltog i konferensen “International Civil Aviation Conference” i Chicago 1944. Chicagokonventionen (Convention on International Civil Aviation) signerades 7 december 1944 av 32 stater.

International Civil Aviation Organisation - Icao bildades.

Icao genomför granskningar av medlemsnationernas myndigheter för att säkerställa att de uppfyller sina åligganden och arbetar på likartade sätt.

Chicagokonventionen redigera

Den ursprungliga överenskommelsen mellan medlemsstaterna (då 52 stycken) undertecknades 1944 i Chicago och trädde i kraft 1947, varför överenskommelsen kallas Chicagokonventionen även om den har uppdaterats ett flertal gånger, senast år 2000.

Bilagor redigera

Konventionen har 18 bilagor (ej översatta till svenska), som anger ”standards/normes” (skall-krav) och ”recommended practices/pratiques recommandes” (bör-krav). Ett medlemsland kan avvika från en norm men detta måste då rapporteras till Icao, som informerar om avvikelsen så att den blir allmänt känd. Bilagorna revideras vid behov av huvudkontoret efter remisser till medlemsländerna.

 • Annex 1 Personnel Licensing / Annexe 1 Licences du personnel
 • Annex 2 Rules of the Air / Annexe 2 Règles de l'air
 • Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation / Annexe 3 Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale
 • Annex 4 Aeronautical Charts / Annexe 4 Cartes aéronautiques
 • Annex 5 Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations / Annexe 5 Unités de mesure à utiliser dans l'exploitation en vol et au sol
 • Annex 6 Operation of Aircraft Aeroplanes / Annexe 6 Exploitation technique des aéronefs
 • Annex 7 Aircraft Nationality and Registration Marks / Annexe 7 Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs
 • Annex 8 Airworthiness of Aircraft / Annexe 8 Navigabilité des aéronefs
 • Annex 9 Facilitation / Annexe 9 Facilitation
 • Annex 10 Aeronautical Telecommunications Digital Data Communication Systems / Annexe 10 Télécommunications aéronautiques
 • Annex 11 Air Traffic Services / Annexe 11 Services de la circulation aérienne
 • Annex 12 Search and Rescue / Annexe 12 Recherches et sauvetage
 • Annex 13 Aircraft Accident and Incident Investigation / Annexe 13 Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation
 • Annex 14 Aerodromes Aerodrome Design and Operations, Heliports / Annexe 14 Aérodromes
 • Annex 15 Aeronautical Information Services / Annexe 15 Services d’information aéronautique
 • Annex 16 Environmental Protection Aircraft Noise / Annexe 16 Protection de l’environnement
 • Annex 17 Security: Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference / Annexe 17 Sûreté. Protection de l’aviation civile internationale contre les actes d’intervention illicite
 • Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air / Annexe 18 Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses
 • Annex 19 Safety management

En bilaga till Chicagokonventionen stoppar även möjligheten för staten att beskatta flygbränsle i den internationella luftfarten [1]

En sammanfattning av de rättigheter flygbolag har att flyga utanför sitt hemland kallas för luftens friheter.

Andra dokument redigera

Dessutom står Icao bakom ett stort antal dokument av handbokskaraktär inom ovanstående områden. Bland annat svarar man för definitionerna av Q-förkortningarna inom serien QAA … QNZ, som är reserverad för aeronautisk trafik.

Medlemsnationerna bör följa Icaos annex men behöver inte; skillnader ska stå i Annex 2 samt i landets AIP (Aeronautical Information Publication).

Icao har också ansvar för att definiera standarden för passen. FN har fått detta uppdrag och lagt det på Icao. Det är något av ett tvisteämne, då särskilt USA kräver högre och högre krav på passen.

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera