Eksjö garnison är en garnison inom Försvarsmakten som ligger i norra delen av Eksjö, drygt två kilometer från stadskärnan. Garnisonen är en paraplyorganisation för Försvarsmaktens närvaro i Eksjö. Mellan åren 1920 och 1994 omfattade garnisonen även regementsområde intill Sjöängen. Garnisonen är Eksjö kommuns tredje största arbetsplats med cirka 500 anställda.

Eksjö garnison
Jönköpings-Kalmar regemente, Eksjö.jpg
Flygvy från över kasernerna vid Regementsgatan
Datum1905–
LandSverige
TypGarnison
Storlekca 500 anställda + vpl
Del avFörsvarsmakten
FörläggningsortEksjö

GarnisonenRedigera

Eksjö har gamla anor inom det militära som daterar sig till slutet av 1400-talet, då Ränneslätt började användas som militär mötes- och övningsplats. Sedan slutet av 1600-talet övade olika förband utanför staden. Regementena på Eksjö garnison har tillhört infanteriet, ingenjörtrupperna, kavalleriet och trängtrupperna.

Regementsgatan 36Redigera

57°40′17″N 14°58′30″Ö / 57.67139°N 14.97500°Ö / 57.67139; 14.97500
Kasernerna på Regementsgatan 36 uppfördes 1918 efter 1901 års härordnings byggnadsprogram efter Kasernbyggnadsnämndens andra serie typetablissement för infanteriet. Kanslihuset fick i motsats till övriga kaserner i samma serie, endast tre våningar genom att våningen för officersmässen uteslöts. Detta då regementet redan hade en officersmäss, Officersmässen Trianon, som man tog med sig till Eksjö.

1920 stod kasernområdet färdigt och Kalmar regemente (I 21) flyttade in. Totalt uppfördes ett 40-tal byggnader, vilka kom fram till 1994 att ha utökats till runt 130 byggnader inom kasernområdet. Genom försvarsbeslutet 1925 kom regementet att slås samman med Jönköpings regemente (I 12), vilka bildade det nya regementet Jönköpings-Kalmar regemente (I 12). Regementet verkade sedan inom området fram till 1994. Då det genom försvarsbeslutet 1992 bestämdes att det från och med 1 juli 1994 skulle samlokaliseras med Göta ingenjörkår (Ing 2). I samband med flytten tog man med sig Officersmässen Trianon till Ing 2. För övrigt så var det den tredje gången som mässen flyttade med regementet.

Stockholmsvägen 26Redigera

57°40′39″N 14°57′54″Ö / 57.67750°N 14.96500°Ö / 57.67750; 14.96500
Kasernerna vid Stockholmsvägen mellan Orrhaga och Rolandsdamm tillhör de äldsta i Eksjö. De uppfördes 1906 efter 1901 års härordnings byggnadsprogram efter Kasernbyggnadsnämndens efter Fortifikationens typritningar för kavalleriregemente. Som nämns så uppfördes kasernområdet för kavalleriet, och Smålands husarregemente (K 4). Genom försvarsbeslutet 1925 kom dock K 4 att avvecklades den 31 december 1927. Som ersättning till staden för det avvecklade husarregementet omlokaliserades Göta ingenjörkår (Ing 2) från Karlsborgs garnison 1928. 1945 tillkom Ingenjörtruppskolan (IngS), denna omlokaliserades redan 1950 till Svea ingenjörkår (Ing 1) i Frösunda i Solna.

Genom försvarsutredning 1988 kom dock skolan åter till Eksjö, då i form av Fältarbetsskolan, som från och med 1 juli 1992 var en del av Arméns fältarbetscentrum, vilka båda lokaliserades till Eksjö. Några år senare, genom försvarsbeslutet 1992, tillkom även Smålands regemente (I 12). I samband med arr de redan befintliga förbanden koncentrerades till en och samma plats, samt att Arméns fältarbetscentrum tillkom, gjordes en större tillbyggnad med bland annat två nya kaserner, nytt sjukhus samt ett till stabshus.

Arméns fältarbetscentrum avvecklades senare genom försvarsbeslutet 1996, och Fältarbetsskolan överfördes till det nyupprättade Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum. Genom försvarsbeslutet 2000 avvecklades Smålands regemente med dess försvarsområdesstab. Genom samma försvarsbeslut tillkom Norra Smålandsgruppen. Sedan den 22 juni 2011 är Göta ingenjörregemente ensam utbildare av ingenjörsförband eftersom Ingenjörkompaniet (tidigare Bodens ingenjörkår) vid Norrbottens regemente (I 19) avvecklades den 21 juni 2011.

VerksamhetRedigera

Förband, skolor och staber lokaliserade till garnisonen:

Beteckning Enhetsnamn Aktiv Anmärkning
Ing 2 Göta ingenjörkår
Göta ingenjörregemente
Göta ingenjörkår
Göta ingenjörregemente
1928–1963
1963–1994
1994–2000
2000–
AmröjS Amröjskolan 1988–
FarbS Fältarbetsskolan 1991– Omlokaliserades 1991 från Almnäs, Södertälje.
Swedec Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum 1996–
NSG Norra Smålandsgruppen 2000–
FMLOG Försvarsmaktens logistik 2002– Endast delar ur enheten är förlagda inom garnisonen.

Tidigare förband inom garnisonenRedigera

Beteckning Enhetsnamn Aktiv Anmärkning
Smålands kavalleriregemente 1686–1801 Förlagt vid Ränneslätt.
Smålands dragonregemente 1801–1822 Förlagt vid Ränneslätt.
Garnisonssjukhuset i Eksjö 1923–1958 Övergick 1959 i landstingets regi
K 4 Smålands husarregemente 1822–1927 Avvecklades genom 1925 års försvarsbeslut.
T 6 Östgöta Trängkår 1907–1911 Förlagt vid Ränneslätt.
Omlokaliserades 1911 till Linköpings garnison.
I 21 Kalmar regemente 1918–1928
I 12 Jönköpings-Kalmar regemente
Norra Smålands regemente
Smålands regemente
1928–1948
1948–1994
1994–2000
IB 12 Smålandsbrigaden 1949–2000 Avskildes 1994 från Smålands regemente.
Fo 17 Jönköpings försvarsområde
Smålands försvarsområde
1974–1997
1998–2000
FarbC Arméns fältarbetscentrum 1991–1997

Se ävenRedigera


KällorRedigera

  • Berg, Ejnar (2004). Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges militära byggnader : illustrerad med vykort. Stockholm: Probus. sid. 223–226. Libris länk. ISBN 91-87184-75-3