Öppna huvudmenyn

Smålands försvarsområde (Fo 17) var ett svenskt försvarsområde inom Försvarsmakten och motsvarade geografiskt sett landskapet Småland, och verkade mellan åren 1998 och 2000. Staben för försvarsområde var förlagd inom Eksjö garnison.

HistorikRedigera

Smålands försvarsområde bildades den 4 september 1939 som Eksjö försvarsområde, och ombildades den 1 april 1940 till Nässjö försvarsområde. I samband med att samtliga försvarsområden omorganiserades genom försvarsbeslutet 1942, ombildades Nässjö försvarsområde den 1 oktober 1942 till Jönköpings försvarsområde (Fo 17), och förlade sin stab till Smålands artilleriregemente (A 6). Staben omlokaliserades redan året därpå den 1 juli 1943 till Växjö, där den fick gemensam stab med Kronobergs försvarsområde (Fo 16). Fyra år senare, den 30 juni 1947, avvecklades försvarsområdet och uppgick den 1 juli 1947 helt i Kronobergs försvarsområde.

Genom försvarsbeslutet 1972 beslutades en minskning av personalen inom hela försvaret, vilket mynnade ut i OLLI-reformen, som syftade till en organisationsförändring på lägre regional och lokal nivå inom armén och marinen. Försvarsområdesstaberna slogs samman med ett utbildningsförband, vilket blev ett så kallat försvarsområdesregemente. Genom denna reform avskildes Jönköpings försvarsområde från Kronobergs försvarsområde, och bildade från och med den 1 juli 1974 gemensam stab med Norra Smålands regemente, som fick beteckningen I 12/Fo 17.

Genom försvarsbeslutet 1996, då både Kronobergs försvarsområde (Fo 16) och Kalmar försvarsområde (Fo 18) avvecklades som självständiga staber den 31 december 1997, och den 1 januari 1998 uppgick i Jönköpings försvarsområde (Fo 17), bildades Smålands försvarsområde den 1 januari 1998, något som gick i linje med den länsreform som gjordes i Sverige 1997 och 1998.

Namn, beteckning och förläggningRedigera

Namn
Eksjö försvarsområde 1939-09-04 1940-03-31
Nässjö försvarsområde 1940-04-01 1942-09-30
Jönköpings försvarsområde 1942-10-01 1947-06-30
Jönköpings försvarsområde 1974-07-01 1997-12-31
Smålands försvarsområde 1998-01-01 2000-06-30
Beteckningar
Fo 17 1942-10-01 1943-06-30
Fo 16/17 1943-07-01 1947-06-30
I 12/Fo 17 1974-07-01 2000-06-30
Förläggningsorter
Eksjö (F) 1939-09-04 1940-03-31
Nässjö (F) 1940-04-01 1942-09-30
Jönköping (F) 1942-10-01 1943-06-30
Växjö (F) 1943-07-01 1947-06-30
Eksjö (F) 1974-07-01 2000-06-30

ReferenserRedigera

  • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6