Utö skjutfält 2009

Ett övningsfält eller skjutfält är ett avlyst område där militära förband kan öva sin verksamhet och utan att allmänheten utsätts för fara. Övningsfältet är ofta också ett skjutfält där förbanden kan öva med skarp ammunition. Vid övningar avlyses området för allmänheten. Ett svenskt övningsfält/skjutfält klassas som ett militärt skyddsområde vilket gör att allmänheten inte alltid har fullt tillträde.