Diplomatpass är en speciell typ av pass, som används bl.a. av diplomater samt vissa andra okränkbara befattningshavare med behov av diplomatisk immunitet, exempelvis statschefer, regeringschefer och ministrar. Andra statliga befattningshavare med lägre rang tilldelas istället tjänstepass.

FN diplomatpass

Innehavare av ett diplomatpass omfattas inte automatiskt av diplomatisk immunitet när de befinner sig utanför den utfärdande statens territorium. Passet är endast ett intyg på att innehavaren har en sådan befattning i värdlandet att det kan motivera immunitet. Till exempel har diplomater och deras familjemedlemmar endast immunitet i det land som diplomaten arbetar i, och bara efter att mottagarlandet har godkänt immuniteten. Den innehavare som utnyttjar värdlandets förtroende kan förklaras persona non grata och utvisas.

SverigeRedigera

Bland personer i Sverige som kan få diplomatpass kan man särskilt nämna medlemmar av den kungliga familjen, riksdagens talmän, statsministern, övriga statsråd, ledamöter i riksdagens utrikesutskott och riksbankschefen. Även medföljande barn och makar till en diplomat som är stationerad i ett annat land kan få diplomatpass. Passet utfärdas enbart av chefen för Utrikesdepartementet eller den som departementschefen utser.