Utrikesministeriet

Finlands ministerie som ansvarar för landets utrikes-, handels-, bistånds- och EU-politik
Finlands ministerier
Statsrådets kansli

Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet

Justitiekanslersämbetet
För ordets betydelse i en mer generell mening, se utrikesministerium. För Georgiens utrikesministerium, se Utrikesministeriet (Georgien).

Utrikesministeriet i Finland ansvarar för landets utrikes-, handels-, bistånds- och EU-politik. Ministeriet leds av utrikesministern, som sedan 2019 är Pekka Haavisto. Utrikeshandels- och utvecklingsministern och ministern för nordiskt samarbete sorterar också under Utrikesministeriet. Tjänstemannaledningen består av en statssekreterare som kanslichef och fyra understatssekreterare.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera