Tjänstepass är i Sverige ett pass som utfärdas till vissa statliga tjänstemän för resor i tjänsten. Till högre befattningshavare utfärdas i regel diplomatpass istället. Förutom diplomaterna, har medlemmarna av kungahuset, statsråden, riksdagens talman med flera diplomatpass.

Det är inte reglerat i passlagen (1978:302) eller passförordningen (1979:664) till vilka tjänstemän som tjänstepass får utfärdas. Vad som sägs om saken är att tjänstepass endast får utfärdas av chefen för utrikesdepartementet eller av den han bemyndigar (17 § passförordningen). I regel torde inte statstjänstemän på lägre nivå kunna erhålla tjänstepass. Kostnaden för att ansöka om tjänstepass för andra än tjänstemän i Regeringskansliet eller Sida är 1 500 kronor (30 § passförordningen).

I vissa länder är det betydligt vanligare med tjänstepass (engelska "service passport") än i Sverige. Där kan det vara tillräckligt med att vara statsanställd på låg nivå för att erhålla ett tjänstepass.

Det kan finnas en skillnad mellan att resa med ett tjänstepass eller med ett vanligt pass. För att resa till Sverige krävs inte visum för medborgare i Filippinerna, Nordmakedonien, Thailand eller Turkiet om man har tjänstepass. Däremot krävs visum för att resa in i Sverige för dessa medborgare om de reser på vanligt pass (3 kap. 1 § punkten 9 utlänningsförordningen, 2006:97).