Claes Josef Breitholtz

svensk militär

Claes Josef Breitholtz, född 1788 i Lovisa, Finland, död 1834 i Stockholm, artilleriofficer och militär.

Claes Josef Breitholtz
Breitholtz i uniform för Wendes artilleriregemente, avporträtterad ca 1830 av okänd konstnär. På bröstet bär han från vänster Svärdsorden, För tapperhet i fält samt danska Dannebrogorden.
Titlar
Adelsman
Yrke Militär
Militärtjänst
I tjänst för Sverige
Försvarsgren Artilleriet
Land Sverige
Enhet Finska artilleriregementet
Vendes artilleriregemente
Slag/krig Finska kriget

Sjätte koalitionskriget

Fälttåget mot Norge

Utmärkelser För tapperhet i fält
Svärdsorden
Dannebrogorden
Personfakta
Personnamn Claes Josef
Född 28 januari 1788
Lovisa
Död 30 oktober 1834 (46 år)
Stockholm
Frälse/adelsätt Breitholtz
Far Didrik Julius Breitholtz
Mor Anna Helena Hästesko af Målagård
Familj
Gift 20 december 1825
Make/maka Emilia Hästesko-Fortuna
Barn 3 barn

BiografiRedigera

Breitholtz gjorde insatser i Finska kriget 1808-1809, i synnerhet i striderna vid Lappo, Alavo och Oravais, omnämndes av general Adlercreutz och hedrades med guldmedalj för tapperhet i fält. Efter krigsslutet transporterades Breitholtz till Vendes artilleriregemenet i Kristianstad 1811. I Napoleonkrigen deltog Breitholtz med det s.k. ridande artilleriet till Berlins försvar i slagen vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig, då Napoleons framgångar bröts.

Under kampanjen mot Norge 1814 deltog Breitholtz som generaladjutant [1], blev generalstabsofficer 1816 och var befälhavare 1818-1829 för Sveriges första militärhögskola, Högre artilleriläroverketMarieberg. Breitholtz var 1829-1834 ledamot av Krigskollegium och verkade då som generalfälttygmästare och chef för artilleriet. Han dog till följd av en skjutolycka vid en ceremoni för Karl XIV Johan.

Breitholtz var en av förgrundsgestalterna under general Carl von Cardells ledning i nydaningen av det svenska artilleriet under Karl XIV Johans tid. Han var en av de skickliga och nitiska militärerna, som osjälviskt satte statens intressen i främsta rummet. - Gift 1825 med Emilia Hästesko-Fortuna (1803-1894).

FamiljRedigera

Tillsammans med Emilia fick han 3 barn;

UtmärkelserRedigera