Numerisk analys eller beräkningsvetenskap är en gren inom matematiken och datavetenskapen där lösningar fås med hjälp av numeriska beräkningar; läran om konstruktion och analys av algoritmer. Till skillnad från vanlig matematisk analys, den analytiska, utgår numeriken från analytiska uppställningar som kan delas in i stegintervall, diskretiseras, för att lösas.[1]

Numeriken begränsas av de fel denna diskretisering medför, samt de problem som kommer från den analytiska uppställningen. En tredje felkälla är de avrundningsfel som uppstår på grund av datorernas oförmåga att representera godtyckliga reella tal. Avrundningsfelen är i många tillämpningar försumbara då man använder flyttal i dubbel precision, men den numeriska analysen tar hänsyn till situationer där så inte nödvändigtvis är fallet.

HistorikRedigera

Även om matematik alltid har använts, var den först inriktad på att lösa rent praktiska behov.[förtydliga] Liu Hui kom exempelvis 263 på en metod att lösa linjära ekvationssystem, så kallad Gausselimination.[förtydliga] Med Nya tiden behövdes precisa positionsbestämningar, och lösningar med differenser, interpolation, extrapolation, med mera, utarbetades. Matematiker som Henry Briggs, Isaac Newton och Leonhard Euler ägnade alla mycket tid åt numeriska beräkningar. Under den tid som följde revolutionerade flera stora matematiska namn matematiken; Joseph Louis Lagrange, Laplace, Legendre, Gauss, och så vidare.[2]

Under 1800-talet utvecklades de numeriska beräkningarna än mer. Carl Gustav Jacobi utarbetade en metod för matrisegenvärden, som på nytt började användas igen med de första datorerna 100 år senare. J.C. Adams angav en metod för att lösa ordinära differentialekvationer, exempelvis. Under 1900-talet försökte man lösa partiella differentialekvationer genom numerisk beräkning. Lewis Fry Richardson och Richard Courant blev stora namn inom området.[2]

Även om de flesta metoder utvecklades av personer som Newton, Euler och Gauss m.fl., brukar man tillskriva införandet av datorer som den främsta orsaken till dess[förtydliga] spridning. De första datorerna efter andra världskriget användes för att beräkna skjuttabeller och bombers sprängverkan. Personer som var viktiga inom denna nya gren var exempelvis John von Neumann och James Hardy Wilkinson.[2]

MetoderRedigera

EkvationerRedigera

Ekvationer på formen   brukar lösas med någon av följande metoder:

IntegralerRedigera

Bestämda integraler på formen   kan approximeras genom numerisk integration, även kallad numerisk kvadratur. Två exempel på metoder för detta är:

Ordinära differentialekvationerRedigera

Ordinära differentialekvationer brukar lösas med följande metoder.

Partiella differentialekvationerRedigera

Lösning av partiella differentialekvationer är ett stort område inom numerisk analys. Två lösningsmetoder är:

FelanalysRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ analys numerisk analys i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 16 maj 2011.
  2. ^ [a b c] Nationalencyklopedin: Historik om Numerisk analys. Läst 2011-05-16.

KällorRedigera

  • Higham, Nicholas J. (1996). Accuracy and Stability of Numerical Algorithms. Society for Industrial and Applied Mathematics.
  • Gautschi, W. (1997). Numerical analysis. Springer Science & Business Media.
  • Leader, Jeffery J. (2004). Numerical Analysis and Scientific Computation. Addison Wesley.
  • Quarteroni, A., Sacco, R., & Saleri, F. (2010). Numerical mathematics. Springer Science & Business Media.
  • Stoer, J., & Bulirsch, R. (2013). Introduction to numerical analysis. Springer Science & Business Media.
  • Conte, S. D., & De Boor, C. (2017). Elementary numerical analysis: an algorithmic approach. Society for Industrial and Applied Mathematics.
  • Greenspan, D. (2018). Numerical Analysis. CRC Press.
  • Linz, P. (2019). Theoretical numerical analysis. Courier Dover Publications.

Externa länkarRedigera

 
Den här artikeln ingår i boken: 
Matematik 
  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.