Sekantmetoden är en numerisk metod för att lösa en ekvation på formen med två gissade startvärden på x.

De första iterationerna i sekantmetoden, illustrerade grafiskt.

Man beräknar och , där x0 och x1 är startgissningsvärdena. Sedan beräknas ett närmare värde, x2, ut med

Detta upprepas till dess att skillnaden mellan xn och xn-1 är tillräckligt liten.

Jämfört med annan metodRedigera

Newtons metod är en annan metod för att lösa funktioner, men i den är man tvungen att kunna derivera  , vilket inte alltid är möjligt. Däremot konvergerar den snabbare; Newtons metod har konvergensordning   (kvadratisk konvergens), medan sekantmetoden har  .