Bisektionsmetoden är en metod inom numerisk analys för att försöka bestämma ett flyttal x så att f är en kontinuerlig funktion.

Illustration över bisektionsmetoden. Startintervallet är och påföljande intervall är .

MetodenRedigera

I metoden betraktas ett kort intervall   där f byter tecken, då det är känt att f någonstans i intervallet är noll, enligt satsen om mellanliggande värden.

Man tar sedan en ny punkt i intervallet, vanligtvis  , och såvida c själv inte är ett nollställe till funktionen så finns två möjligheter,   har antingen samma tecken som   eller  . Man skapar nu ett nytt intervall genom att ersätta det tal av a och b vars funktionsvärde har samma tecken som   med c, så man får intervallet   eller  . Proceduren upprepas sedan tills en godtagbar precision har uppnåtts.