Stabilitet (latin för orubblighet, stadga) är förmågan att bibehålla och återta sin jämvikt.

En kropps stabilitet är därmed förhållandet mellan den uppåtriktade kraften och tyngdpunken.

HistoriaRedigera

Stabiliteten har under sjöfartens historia varit ett stort problem som orsakat många katastrofer.

FaktorerRedigera

Stabiliteten är ett brett begrepp som innefattar och beror på många faktorer, bl.a.

 
Viktstabilitet
 
Formstabilitet

StabilitetsbegreppRedigera

Med ett antal av dessa faktorer kända kan ett fartygs stabilitet beräknas med formlerna nedan, stabilitet är dock ett samlingsbegrepp och för att

FormlerRedigera

  där   och  


StabilitetskravRedigera

Begynnelsevärdet på GM får ej vara mindre än 0.15 m. Stabilitetsvidden får ej understiga 60 grader

IMO:s stabilitetskrav:

A 0,055 m-rad B 0,03 m-rad A+B 0,09 m-rad GZ max >25' (>30') GZ30' 0,2 m (meter) GM 0'15 m (meter)

Se ävenRedigera

Metacentrisk höjd