Stabilitet (latin för orubblighet, stadga) är förmågan att bibehålla och återta sin jämvikt.

En kropps stabilitet är därmed förhållandet mellan den uppåtriktade kraften och tyngdpunkten.

Historia redigera

Stabiliteten har under sjöfartens historia varit ett stort problem som orsakat många katastrofer.

Faktorer redigera

Stabiliteten är ett brett begrepp som innefattar och beror på många faktorer, bl.a.

 
Viktstabilitet
 
Formstabilitet

Stabilitetsbegrepp redigera

Med ett antal av dessa faktorer kända kan ett fartygs stabilitet beräknas med formlerna nedan, stabilitet är dock ett samlingsbegrepp och för att

Formler redigera

  där   och  


Stabilitetskrav redigera

Begynnelsevärdet på GM får ej vara mindre än 0.15 m. Stabilitetsvidden får ej understiga 60 grader

IMO:s stabilitetskrav:

A 0,055 m-rad B 0,03 m-rad A+B 0,09 m-rad GZ max >25' (>30') GZ30' 0,2 m (meter) GM 0'15 m (meter)

Se även redigera

Metacentrisk höjd