Bengt är ett mansnamn som funnits i Sverige åtminstone sedan 1100-talet. Det är en svensk förkortning av det latinska Benedictus, Benedikt på svenska, som betyder 'den välsignade'. Den kvinnliga formen är Bengta.

Namnet var vanligt som tilltal på 1940-talet och är fortfarande vanligt som extra förnamn. Den 31 december 2006 fanns det totalt 106 293 personer i Sverige med namnet, varav 57 651 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 344 pojkar namnet, varav två fick det som tilltalsnamn. Alternativa stavningar kan vara Bängt och Benkt. Bengan kan vara ett smeknamn på Bengt, liksom Benke.

Namnsdag: i Sverige 21 mars

Personer med namnet Bengt redigera