Aspeboda kyrka är en kyrkobyggnad i Aspeboda 12 km norr om Borlänge och 13 km sydväst om Falun. Kyrkan tillhör Aspeboda församling i Västerås stift.

Aspeboda kyrka
Kyrka
Aspeboda kyrka i april 2008
Aspeboda kyrka i april 2008
Land Sverige Sverige
Län Dalarnas län
Ort Aspeboda
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Västerås stift
Församling Aspeboda församling
Koordinater 60°33′33″N 15°29′39″Ö / 60.55917°N 15.49417°Ö / 60.55917; 15.49417
Invigd 1963
Bebyggelse-
registret
21300000003804
Interiör
Interiör

KyrkobyggnadRedigera

Aspeboda kyrka, ritad av arkitekt Rolf Bergh, är uppförd i hårdbränt tegel från Insjön med, liksom sin föregångare, takryttare och fyra hörnspiror på det kopparklädda taket. Hörnspirorna är tillägnade de fyra evangelisterna. I nordöstra hörnet under sockeln ligger den hörnsten som även 1681 års kyrka vilade på, erinrande om Jesu ord i Matteusevangeliet 21:42: "Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten". På gavelkrönen finns fem förgyllda kopparflammor som skall påminna om den "Helige Andes kapell". Kyrkan har två sakristior och fristående klockstapel.

När man går in genom det södra vapenhuset passerar men en byggnad gjord av timmer från den föregående kyrkans sakristia. Grundplanen är något skev, vilket enligt medeltida tradition ska åskådliggöra Kristi kropp, då huvudet i dödsögonblicket faller åt sidan. Taket bärs upp av fyra kraftiga betongpelare. Längs takkanten ett band av fönster, där de norra fönstrens antikglas släpper in ett hårdare ljus och de södra ett mjukare, åskådliggörande olika makters kamp. I taket mycket värdefulla renässansmålningar från 1609 års kyrka, unika för dessa breddgrader.

HistorikRedigera

Capella Montis Cupri (medeltiden-1609)Redigera

Enligt traditionen har det funnits ett medeltida kapell, "Kapellet på Kopparberget (Capella Montis Cupri)", på Kapellsbacken, cirka 5 km från nuvarande kyrkan i riktning mot sjön Vällan. Ännu finns där några otydliga spår efter en husgrund.

Helge Andes kapell (1609-1681)Redigera

På platsen för nuvarande kyrkan uppfördes 1609 ett kapell, kallat "Helge Andes kapell". Säkerligen var det mindre än senare byggda kyrkor men exakt hur det såg ut vet man inte. Innertaket var emellertid av plant trä och försett med kassettmålningar i renässansstil. År 1625 göts en kyrkklocka och 1676 nämns för första gången att det fanns en klockstapel.

Fem Spirors tempel (1681-1959)Redigera

 
Klockstapeln

Som på många andra ställen växte befolkningen och det blev snart trångt i kapellet. År 1664 föreslog Johannes Rudbeckius den yngre, som var kyrkoherde i Falun men ockå för Aspeboda, att man skulle uppföra en större kyrkobyggnad "aff trää uthan om then gamble". År 1667 kom man igång. Kyrkan knuttimrades och fick ett rektangulärt långhus med vapenhus både i söder och i väster. Sakristian lades på norra sidan. Fasaden kläddes med träspån och rödfärgades. I stället för torn fick den en takryttare och i varje hörn dessutom en mindre spira. Kyrkan var mycket lik nuvarande Amsbergs kapell nordväst om nuvarande Borlänge. År 1681 kunde församlingen ta sin nya faluröda kyrka i bruk. År 1688 fick klockstapeln sin nuvarande utformning.

Timmerväggarna var invändigt ursprungligen nakna, men i början av 1700-talet ökade välståndet hos socknens bergsmän och kyrkan smyckades. Under lång tid var dock takmålningarna vitmenade tills de upptäcktes i samband med en inspektion.

Under 1959 restaurerades kyrkan. Bland annat gjordes en omfattande ommålning av ytskickten. Det målade innertaket från 1600-talet hade därför monterats ned och förvarades i bisättningsbyggnaden en bit från kyrkan. Den 7 augusti 1959, innan arbetena var klara, fattade kyrkan plötsligt eld. På några minuter var den övertänd och totalförstördes, liksom alla de inventarier som inte förvarades i sakristian. Klockstapeln med kyrkklockorna klarade sig.

Nuvarande kyrkan (1959-)Redigera

 
Interiörbild med gamla innertaket synligt.

Sorgen var naturligtvis stor över förlusten och många i församlingen ville återuppföra träkyrkan. Det visade sig emellertid svårt att inom rimlig tid få fram timmer av rätt dimensioner och kvalité. En annan nackdel var de höga värmekostnaderna. Så var det ju eldfaran! Arkitekt Rolf Bergh engagerades och han presenterade ett förslag till en nutida kyrka av samma storlek som den nedbrunna, men utförd i tegel och med det södra vapenhuset uppfört av det brandskadade timret från sakristian. Fasaden ville han klä med hårdbränt tegel, lagt i mönster som skulle erinra om den gamla timmerkyrkans spånbeklädnad. Rolf Berghs förslag antogs, dock inte utan stridigheter. Enligt Mora tidning den 6 november 1959 ändrade församlingen sin uppfattning om materialvalet efter att "arkitekten fått säga sitt". Midsommardagen 1963 invigdes den nya kyrkan av biskop Sven Silén.

InventarierRedigera

OrglarRedigera

 
Orgelmanualerna

Kronologi:

Manual
Gedackt 8'
Principal 4'
Qvinta 3'
Oktava 2'
Mixtur 3
Trumpet 8'
Trumpet 4'

[1]

Disposition:

Manual I Manual II Pedal
Principal 8’ Rörflöjt 8’ Subbas 16’
Dubbelflöjt 8’ Salicional 8’ Violoncell 8’
Oktava 4’ Gemshorn 4’
Täckflöjt 4’ Flöjt 2’
Kvinta 2 2/3’ Oboe 8’
Oktava 2’
Trumpet 8’ Crescendosvällare

Disposition:

Huvudverk I Bröstverk II Pedal Koppel
Principal 8’ Rörflöjt 8’ Subbas 16’ I/P
Gedackt 8’ Principal 4’ Oktava 8’ II/P
Oktava 4’ Koppelflöjt 4’ Nachthorn 4’ II/I
Rörflöjt 4’ Gedacktflöjt 2’ Mixtur III chor.
Waldflöjt 2’ Larigot 1 1/3’ Fagott 16’
Sesquialtera II chor. 2 2/3’ + 1 3/5’ Scharf II chor.
Mixtur IV chor. Regal 8’
Corno 8’ Tremolo

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Abrahamsson Hülpers, Abraham (1773) (på svenska). Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter särdeles om Orgwerks Inrättningen i Allmänhet jemte Kort Beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige. Västerås: Johan Laurentius Horrn. sid. 283. Libris 2413220 


Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera