Sandvikens kyrka

kyrkobyggnad i Sandvikens kommun

Sandvikens kyrka är en kyrkobyggnad mitt i staden Sandviken. Den tillhör Sandvikens församling i Uppsala stift. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1930–1931 och ersatte en äldre kyrka på samma plats, byggd 1877 och riven 1932.

Sandvikens kyrka
Kyrka
Sandvikens kyrka i juni 2010
Sandvikens kyrka i juni 2010
Land Sverige Sverige
Län Gävleborgs län
Ort Sandviken
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Uppsala stift
Församling Sandvikens församling
Koordinater 60°37′15″N 16°47′4″Ö / 60.62083°N 16.78444°Ö / 60.62083; 16.78444
Invigd 1931
Bebyggelse‐
registret
21300000006003
Interiör
Interiör
Interiör

Kyrkobyggnaden redigera

Sandvikens kyrka, på en barr- och lövträdsbevuxen höjd, är murad i tegel, sockel och trappor i röd granit, och består av ett rektangulärt, treskeppigt långhus med smalare, rakslutet kor. Korets kraftiga murar bär upp ett torn. Koret flankeras av sakristia i norr och dopkapell i söder. Vidbyggda vapenhus på långhusets nord- och sydsida. Ingång i västgaveln samt via vapenhusen. Såväl exteriört som interiört har kyrkan formgivits i stram, nygotisk stil. Kyrkans murar är vitputsade invändigt och rödputsade utvändigt och genombryts av fönsteröppningar med flack, triangulär välvning. Perspektivportal i väster. Långhuset har sadeltak i två fall, med halvrunda takkupor. Det kraftfulla tornet kröns av en flack huv, lanternin och en reslig spånklädd spira med kopparspets och förgyllt kors.

Kyrkans västparti är utformat som förhall med en stentrapp till läktaren och ett vigselkapell, Mariakapellet. Kyrkorummet indelas i skepp av kolonner med huggna kapitäl. Det höga mittskeppet täcks av ett tunnvalv; koret är ribbvälvt. Högväggen genombryts av egenartade öppningar med mittpelare. Rymlig orgelläktare i öster, upplyst av fyrpassformig fönsteröppning. I tornet hänger fyra kyrkklockor varav två är från den gamla kyrkan. Kyrkan rymmer ca 480 personer.

Historik redigera

Gamla kyrkan redigera

Efter att Sandvikens Evangelisk-lutherska missionsförsamling bildats 1870 uppförde Evangeliska fosterlandsstiftelsens avdelning 1877 en träkyrka i Sandviken. En piporgel inköptes 1879 från Sorunda kyrka och 1883 såldes kyrkan till Sandvikens jernverk, som tog den i anspråk som brukskyrka. År 1886 fick Sandviken en kyrkogård och 1889 övergick både kyrka och kyrkogård i Högbo församlings ägo. Samma år skänkte konsul Göran Fredrik Göransson tvenne kyrkklockor till tornet. Tidigare hade man slagit med träklubba på två upphängda trianglar. Den 23 januari 1899 medgav Kungl. Maj:t att brukskyrkan skulle få anses som Högbo sockens huvudkyrka. Samma år köptes en ny orgel från Åkerman & Lund och den gamla orgeln såldes till metodistförsamlingen som sålde den vidare varpå den år 1905 installerades i Sandvikens baptistkyrka.

Nya kyrkan redigera

Så småningom ansågs brukskyrkan emellertid för liten för den växande församlingen och år 1928 donerade disponenten Tord Magnusson 100 000 kronor till en ny kyrka. Professor Lars Israel Wahlman utarbetade ritningar och den 9 juni 1930 lades den första grundstenen. Vid detta tillfälle medverkade ärkebiskop Nathan Söderblom och i grunden murade man in ett dokumentskrin innehållande bibel, psalmbok, mynt, ett par tidningar och redogörelser för kyrkans och järnbrukets tillkomst. Den nya kyrkan invigdes den 29 november 1931 av domprost Gustaf Lizell. Kostnaden för kyrkbygget var 505 576 kronor.

Omkring 1932 raserades den äldre stenkyrkan, men spår av grundmurarna syns fortfarande ett stycke norr om nuvarande koret. Inom murarna vilar bland annat den förste kyrkoherden och kyrkvaktaren.

Inventarier redigera

Kyrkklockor[1] redigera

Sandvikens kyrka har totalt 4 stycken Kyrkklockor, och en slagklocka, skänkta av Göran Fredrik Göransson samt andra medlemmar av hans familj. Den 29 januari 1889 skänkte konsul Göransson klockorna till kyrkan.

Stora klockan redigera

Den större klockan bär följande inskription;


Göran Fredrik Göransson Som Grundlade Sandvikens Bruk År 1862

Skänkte Denna Klocka Den 20 Januari 1889 Hans
Sjuttiondeförsta Födelsedag Till Minne Af Den Högtidsfest, Som

Brukets Tjenstemän Och Arbetare Då Hade Anordnat.samt även:


Sandvikens Bruk Tillhörde Wid Denna Tid Sandvikens Jernverks

Aktiebolag Och Dess Styrelse Utgjordes Af Göran Fredrik
Göransson, Hans Son Anders Henrik Göransson Och Karl Vilhelm
Stenbäck. Högbo Församlings Kyrkoherde War Ulrik Wilhelm
Noraeus. Brukets Pastor Johan Fryklund. Och Blef Denna Klocka

Gjuten I Stockholm Af Johan A. Beckman & Co.


Dessutom står längs klockans övre kanten: Ära Vare Gud I Höjden, Frid På Jorden Människorna En God Vilja

Mindre klockan redigera

Den mindre klockan bär följande inskription:


På Bekostnad Af Göran Fredrik Göransson Blef Denna Klocka
Gjuten År 1889 Af Firman Johan A. Beckman & Co.samt även:


Sandvikens Kyrka Färdigbyggdes År 1883.

I Dag Till Bättring Kallar Jag

Till Grafven Kanske Nästa Dag.


Orglar redigera

Hedlundspositivet redigera

Inköpt 1879 från Sorunda kyrka, 1899 demonterat och sålt, 1905 återuppsatt i Sandvikens baptistkyrka.

Åkerman & Lunds första orgel redigera

Inköpt 1899 från Åkerman & Lund, 1931 såld till Aspeboda kyrka där den 1959 förstördes i en brand.

Åkerman & Lundorgeln redigera

Disposition redigera

Huvudverk (I) C-a³ Svällverk (II) C-a³ Svällverk (III) C-a³ Pedal C-f¹ Koppel
Principal 16’ Borduna 16’ Gedackt 16’ Kontrabas 16’ I/P
Principal 8' Principal 8’ Salicional 8’ Subbas 16’ II/P
Dubbelflöjt 8’ Flûte harmonique 8’ Rörflöjt 8’ Ekobas 16’ (transm.) III/P
Borduna 8’ Fugara 8’ Principal 4’ Violoncell 8’ II/I
Oktava 4’ Kvintadena 8’ Spetsflöjt 4’ Gedackt 8’ (transm.) III/I
Hålflöjt 4’ Flûte octaviante 4’ Waldflöjt 2’ Flöjt 4’ III/II
Oktava 2’ Nasard 2 2/3’ Larigot 1 1/3’ Basun 16’ 4’ I/I
Mixtur IV chor. Piccolo 2’ Sesquialtera II ch. 2 2/3’ + 1 3/5’ 16’ I/I
Trumpet 8’ Scharf III chor. Mixtur III-IV 16’ III/III
Klarinett 8’ Oboe 8’
Corno 4’ 9999 fria komb.
Crescendosvällare Crescendosvällare Crescendosvällare Registersvällare

Gravkapell redigera

Öster om kyrkan ligger ett gravkapell från 1906.

Staffansskuptur redigera

I tallparken nedanför kyrkan finns en skulptur föreställande den helige Staffan, Hälsinglands apostel. Den är utförd av konstnären Oscar Antonsson i idefjordsgranit. Vid skulpturens fot rinner det upp en källa som, tillsammans med planteringarna däromkring, skall åskådliggöra ödemarkens blomstring, då man förkunnar kärlekens budskap. Skulpturen år donerad av Sigrid Göransson, sondotter till grundaren av Sandvikens Jernverk.

Referenser redigera

Noter redigera

Tryckta källor redigera

Webbkällor redigera

Vidare läsning redigera