Aromämnen används för att ge smak och även lukt åt livsmedel, samt diverse andra tillämpningar.

Aromämnena kännetecknas av att de oftast är flyktiga, samt utgöres av alifatiska eller aromatiska föreningar. Aromämnen kan förekomma i parfymer och mat bland annat.

Aromämnen kan delas in i fyra kategorier:

  • Naturliga aromämnen, som extraheras direkt ur bär eller frukt etc, genom exempelvis destillation
  • Naturidentiska aromämnen, som framställs på kemisk väg, men är identiskt lika de naturliga ämnena i den kemiska strukturen
  • Syntetiska eller konstgjorda aromämnen, som är framställda på kemisk väg utan likhet i naturen
  • Rökaromer

Exempel på aromämnenRedigera

AlkoholerRedigera

Huvudartikel: Alkoholer

AldehyderRedigera

Huvudartikel: Aldehyder

AminerRedigera

Huvudartikel: Aminer

EstrarRedigera

Huvudartikel: Estrar

EtrarRedigera

Huvudartikel: Etrar

KetonerRedigera

Huvudartikel: Ketoner

LaktonerRedigera

Huvudartikel: Laktoner

TerpenerRedigera

Huvudartikel: Terpener

TiolerRedigera

Huvudartikel: Tioler