Aromämnen eller aromer används för att ge smak och även lukt åt livsmedel, samt i diverse andra tillämpningar. Aromämnet är ett kemiskt ämne som har aromgivande egenskaper, ofta en flyktig alifatisk eller aromatisk förening. Aromämnen kan förekomma i parfymer och mat bland annat.

Gruppen aromer består av:[1]

  • Naturliga aromämnen, som extraheras direkt ur bär eller frukt etc, genom exempelvis destillation
  • Aromberedningar, som inte är aromämnen men har framställts av livsmedel eller vegetabiliskt, animaliskt eller mikrobiologiskt material med hjälp av fysikaliska, enzymatiska eller mikrobiologiska processer
  • Värmereaktionsaromer, som framställts genom upphettning av en blandning av ingredienser, som innehåller kväveföreningar och sockerarter
  • Rökaromer, som framställs genom fraktionering och rening av kondenserad rök
  • Övriga aromer

De tidigare beteckningarna "naturidentiska aromämnen" och "syntetiska aromämnen" används inte längre.

Alla aromämnen som är godkända inom EU förtecknas i EU-förordningen 1334/2008.

Exempel på aromämnenRedigera

AlkoholerRedigera

Huvudartikel: Alkoholer

AldehyderRedigera

Huvudartikel: Aldehyder

AminerRedigera

Huvudartikel: Aminer

EstrarRedigera

Huvudartikel: Estrar

EtrarRedigera

Huvudartikel: Etrar

KetonerRedigera

Huvudartikel: Ketoner

LaktonerRedigera

Huvudartikel: Laktoner

TerpenerRedigera

Huvudartikel: Terpener

TiolerRedigera

Huvudartikel: Tioler

KällorRedigera

  1. ^ EU-förordning 1334/2008