Aromämnen eller aromer används för att ge smak och även lukt åt livsmedel, samt i diverse andra tillämpningar. Aromämnet är ett kemiskt ämne som har aromgivande egenskaper, ofta en flyktig alifatisk eller aromatisk förening. Aromämnen kan förekomma i parfymer och mat bland annat.

Gruppen aromer består av:[1]

  • Naturliga aromämnen, som extraheras direkt ur bär eller frukt etc, genom exempelvis destillation. Naturliga aromer måste innehålla minst 95 procent av det livsmedel som aromen hänvisar till.[2]
  • Aromberedningar, som inte är aromämnen men har framställts av livsmedel eller vegetabiliskt, animaliskt eller mikrobiologiskt material med hjälp av fysikaliska, enzymatiska eller mikrobiologiska processer.
  • Värmereaktionsaromer, som framställts genom upphettning av en blandning av ingredienser, som innehåller kväveföreningar och sockerarter.
  • Rökaromer, som framställs genom fraktionering och rening av kondenserad rök.
  • Övriga aromer

De tidigare beteckningarna "naturidentiska aromämnen" och "syntetiska aromämnen" används inte längre.

Alla aromämnen som är godkända inom EU förtecknas i EU-förordningen 1334/2008.

Exempel på aromämnen

redigera

Alkoholer

redigera
Huvudartikel: Alkoholer

Aldehyder

redigera
Huvudartikel: Aldehyder
Huvudartikel: Aminer
Huvudartikel: Estrar
Huvudartikel: Etrar

Ketoner

redigera
Huvudartikel: Ketoner

Laktoner

redigera
Huvudartikel: Laktoner

Terpener

redigera
Huvudartikel: Terpener
Huvudartikel: Tioler

Källor

redigera