Öppna huvudmenyn

Doft eller lukt kallas förnimmelsen av luktsinnet. I naturen är dofter (som människan och andra djur uppfattar) mycket vanligt förekommande; många växter och särskilt frukter brukar vara starkt doftande. Många ämnen, inom den rena kemin, brukar vidare dofta; särskilt lågmolekylära estrar anses ofta väldoftande. Mat brukar i regel vara väldoftande, vilket är speciellt viktigt då smaken är beroende av lukten.

LuktRedigera

Lukt eller odör uppkommer då en eller flera flyktiga kemiska substanser, vanligtvis vid mycket låga koncentrationer, uppfattas av luktsinnet hos människor. Lukt eller odör refererar oftast till lukter som människor uppfattar som obehagliga, till exempel rök, mögel och urin. Dålig lukt består ofta av svavel- och kväveföreningar. Det finns metoder för att ta bort dålig lukt.

OdörRedigera

En odör är en lukt som av många uppfattas som icke-tilltalande av personen i fråga oberoende av tidigare erfarenheter och genetiska förutsättningar. Exempelvis fotsvett och flatulens.

KällorRedigera

  • Den ursprungliga texten, eller delar av texten, till denna artikel kommer från artikeln Odör