Anisaldehyd, är en organisk förening som består av en bensenring kopplad till en metoxi- och en aldehyd-grupp: OCH3∙C6H4∙CHO. Den är en klar färglös vätska med karakteristisk doft, och finns i tre varianter, orto (o-), meta (m-), och para (p-) där de två funktionella grupperna (metoxi- och aldehyd-) är respektive alfa-, beta- eller gammakopplade till varandra. Den grundläggande formen av anisaldehyd avser generellt para-isomeren.

Anisaldehyd
4-anisaldehyde.svgAnisaldehyde-3D-balls.png
Systematiskt namn4-metoxibensaldehyd
Kemisk formelC8H8O2
Molmassa136,15 g/mol
UtseendeFärglös vätska
CAS-nummer123-11-5
SMILESCOc1ccc(C=O)cc1
Egenskaper
Densitet1,119 (15 °C) g/cm³
Löslighet (vatten)2 g/l (20 °C)
Smältpunkt0 °C
Kokpunkt248 °C
Faror
Huvudfara
Hälsovådlig Hälsovådlig
LD501,51 g/kg kroppsvikt (råtta, oralt)
SI-enheter & STP används om ej annat angivits
o-anis-
aldehyd
m-anis-
aldehyd

Anisaldehyd finns i anis, från vilken den fått sitt namn, och liknar vanillin.

Fysiska egenskaperRedigera

Ljusbrytningsindex 1,537 1
Ångtryck 0,01 Pa vid 20 °C
Flampunkt 108 °C

TillverkningRedigera

Bland olika metoder kan nämnas:

AnvändningRedigera

Anisaldehyd används som mellanprodukt vid syntes av andra ämnen viktiga i läkemedel och parfymer, särskilt orto-anisaldehyd, som har en doft av lakrits.

En lösning av para-anisaldehyd i syra och etanol används ofta för att färga in plattor för tunnskiktskromatografi. Det är ett särskilt användbart förfarande eftersom olika delar på plattan kan färgas i olika färger för att lätt kunna särskiljas.

Vid förzinkning kan anisaldehyd användas för att ge extra glans åt beläggningen.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 4-Anisaldehyde, 27 juli 2011.