Panslavism är en politisk och social pannationell strömning i slaviska länder, särskilt mot slutet av 1800-talet och under tidigt 1900-tal, där anhängarna strävade efter politiskt likaberättigande gentemot de då dominerande icke-slaviska staterna, efter enhet mellan de olika slaviska folken och en renässans för slavisk kultur. Man ville helt enkelt ena alla slaviska folk.

Europeiska stater med slaviska nationalspråk. Sydslaviska språk är markerade med mörkgrön färg, västslaviska med ljusgrön och östslaviska med vanlig grön.

Liknande strömningar redigera

Se även redigera

Källor redigera