Attentat (från latinets attentatum, försök till brott) betecknar ett planerat eller genomfört våldsbrott, ofta med politiskt motiv.[1] Det kan handla om mord på en offentlig symbolfigur eller försök till ett sådant mord. Målet för ett attentat kan vara en enskild person, persongrupp eller egendom. Det mera urskillningslösa dödandet av flera personer betecknas till skillnad mot detta som terrorism. Målinriktade attentat kan samtidigt ingå i terroristers verksamhet. Den som utför ett attentat kallas attentatsman.

Attentatet mot Ronald Reagan 1981.

Offer och förövare redigera

Offentliga personer som har blivit offer för attentat har exempelvis varit regeringsmedlemmar, statsöverhuvuden och ministrar, parlamentariker och domare, partiledare, medlemmar i fackföreningar eller företrädare för religiösa organisationer. Även militärer, högre myndighetsutövare och journalister som spelar en framträdande roll i politiken har blivit offer för attentat, dessutom på regional nivå som borgmästare och polischefer. Attentat utövas även av psykiskt förvirrade personer och utan politiska avsikter riktas mot personer som idrottsutövare eller artister och konstnärer. Målen för attentaten kan förutom personer vara som offentliga transportmedel, till exempel flygplan eller tunnelbanor, byggnader som diskotek, synagogor, moskéer, kyrkor och ekonomiska förvaltningscentra.

Metoder redigera

Attentatsutövare använder konventionella vapen men även gift, brevbomber, bilbomber eller mordbrand. Vid 11 september-attackerna 2001 användes kapade trafikflygplan.

Politiska attentat i Sverige redigera

Några kända attentat i Sverige med dödlig utgång, som åtminstone i den efterföljande debatten har beskrivits som politiskt motiverade, är:

Ett urval av personer dödade vid politiska mord i övriga världen redigera

I äldre tid redigera

Under 1800-talet redigera

Under 1900-talet redigera

Under 2000-talet redigera

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ ”Attentat”. Nationalencyklopedin • Kort. http://www.ne.se/attentat. Läst 2 november 2010. 

Vidare läsning redigera