Örlogsvimpel är ett långsmalt, ofta kluvet, band av flaggduk som förs ombord örlogsfartyg eller båt som tillhör en örlogsflotta. Färgerna hämtas vanligtvis från nationalflaggan. Örlogsvimpelns funktion är att utgöra befälstecken för sjöofficer som är fartygschef. Den förs på stång eller i fartygets högsta masttopp.

BelgienRedigera

 
Belgiens örlogsvimpel.

KanadaRedigera

 
Kanadas örlogsvimpel.

FinlandRedigera

 
Finlands örlogsvimpel.

FrankrikeRedigera

 
Frankrikes örlogsvimpel.

GreklandRedigera

 
Greklands örlogsvimpel.

IsraelRedigera

 
Israels örlogsvimpel.

KroatienRedigera

 
Kroatiens örlogsvimpel.

LitauenRedigera

 
Litauens örlogsvimpel.

NorgeRedigera

 
Norges örlogsvimpel.

PolenRedigera

 
Polens örlogsvimpel.

PortugalRedigera

 
Portugals örlogsvimpel.

RysslandRedigera

 
Örlogsvimpel för Rysslands flotta.
 
Örlogsvimpel för den ryska kustbevakningens fartyg.
 
Örlogsvimpel för de ryska inrikestruppernas fartyg.

StorbritannienRedigera

 
Storbritanniens örlogsvimpel.

SverigeRedigera

I Sverige är örlogsvimpel befälstecken för officer ur marinen med kommendörkaptens/överstelöjtnants eller örlogskaptens/majors tjänstegrad. Örlogsvimpeln har två parallella längsgående fält, ett blått (överst) och ett gult. Längden är avsevärt större än basen och den yttre änden är kluven.

Svenska flottan har haft bestämmelser om örlogsvimpel sedan år 1717. 1756 förbjöds civila fartyg att föra sådan vimpel och 1844 avskaffades örlogsvimpel på tullverkets fartyg. Äldre benämning var kronovimpel.

Före 1972 års befälsreform, då underofficersgraderna i praktiken togs bort, utgjorde örlogsvimpel befälstecken för officer ur marinen som inte var flaggman. I äldre tider benämndes därav chef som hade rätt att föra örlogsvimpel för vimpelman.

 
Sveriges örlogsvimpel.

UkrainaRedigera

 
Ukrainas örlogsvimpel.

USARedigera

 
Örlogsvimpel för USA:s flotta.
 
Örlogsvimpel för USA:s kustbevakning.