Tullverket

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Tullverket, ofta kallad Tullen, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att kontrollera in- och utförsel av varor över Sveriges gräns. Tullverket ska förhindra smuggling, samla in tull, skatt och andra avgifter för de varor som förs in från länder utanför EU samt uppgifter som ligger till grund för utrikeshandelsstatistiken.

Tullverket
Tullverket vapen.svg
DepartementFinansdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningEnrådighetsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-0969
Inrättad1636
MyndighetschefCharlotte Svensson, generaltulldirektör (2018)
InstruktionSFS 2007:782
Webbplatswww.tullverket.se

Tullverket är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en generaltulldirektör. Generaltulldirektören ansvarar inför regeringen för Tullverkets verksamhet.

HistorikRedigera

Tull har tagits upp i Sverige åtminstone sedan 1100-talet. Med Axel Oxenstiernas reformer fick tullen en fastare form och 1636 fick Tullverket genom Mårten Augustinsson sin första chef. De viktigaste tullarna var Stora sjötullen för utrikeshandeln och Lilla tullen som togs ut för att föra in varor i städerna, vilka hade monopol på handel. Kustbevakningen tillhörde Tullverket under flera hundra år, men är en egen myndighet sedan 1988.

VerksamhetRedigera

Tullverket bevakar Sveriges gränser så att inte varor som narkotika, vapen, alkohol med mera olagligt förs in eller ut ur landet. Även skyddade växt- och djurarter hör till de varor där Tullverket kontrollerar in- och utförsel. Bekämpning av narkotikasmuggling, storskalig alkohol- och tobakssmuggling samt ekonomisk brottslighet är områden som prioriteras. De har dock inte till uppgift att stoppa människosmuggling då detta i första hand är en polisiär fråga.

Tulltjänstemän har rätt att stoppa personer och bilar vid gränspassage och vid dess närområde. Till skillnad från många andra EU-länder kan detta även ske vid EU-gräns och Schengengräns. Schengenavtalet som infördes i Sverige 2001 tillåter tullkontroll under förutsättning att det inte sker slumpmässigt utan på konkret misstanke. Det finns en viss skillnad i lagstödet mellan kontroller från EU-land och icke EU-land. Sedan 2008 får tulltjänstemän även utföra utandningsprov på förare för att kontrollera rattonykterhet.

Geografisk spridningRedigera

Tullverkets tre huvudorter är Stockholm, Göteborg och Malmö. Tullverkets huvudkontor ligger på Tegeluddsvägen 21 i Stockholm.

OrganisationRedigera

Tullverkets kärnverksamhet är indelad i två processer, brottsbekämpning och effektiv handel. Till stöd för verksamheten finns ett antal staber och avdelningar, till exempel verksledningsstaben, IT-avdelningen, rättsavdelningen, administrationsavdelningen, kommunikationsavdelningen, HR-avdelningen och internrevision.

BrottsbekämpningRedigera

Processen brottsbekämpning ansvarar för att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel följs samt att i samband med detta förebygga, upptäcka, hindra, utreda och beivra tullrelaterad brottslighet. Processen ansvarar även för att utföra kontroller enligt punktskattelagen och enligt lagen om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleri.

Gränsskyddsgruppen Gränsskyddsgrupper är den delen av Tullverket som genomför gränskontroll och finns utplacerade över hela landet. Tulltjänstemän som jobbar i yttre tjänst har bland annat befogenhet att visitera, gripa, beslagta, genomföra husrannsakan eller omhänderta föremål, fordon och personer om det gäller brott mot Smugglingslagen, Tullagen eller den såkallade Inregränslagen. De får även utföra alkoholutandningsprov och utreda rattfylleri samt drograttfylleri. De bär vanligtvis expanderbar batong, oc-spray, multiverktyg, ficklampa, handskar, kommunikationsradio (Rakel), handfängsel samt skyddsväst. Gränsskyddsgrupperna har bland annat fiberoptik, röntgenutrustning och narkotikasökhundar som hjälpmedel. Gränsskyddsgrupperna arbetar mest uniformerade men ibland också civilklädda.

Tullkriminalen Tullkriminalen genomför brottsutredningar inom Tullverkets område. Till tullkriminalen hör bland annat brottsutredare, analytiker och spanare. Spanarna är beväpnade.

Underrättelsesektionen Tullverkets brottsbekämpning har en underrättelsesektion som bland annat behandlar tips som inkommer via Narkotikatipset 90114, dit kan man ringa om man vill tipsa om smuggling. Det kan gälla både narkotika och andra varor, till exempel alkohol eller cigaretter.

Effektiv handelRedigera

Processen effektiv handel ansvarar för att fastställa och ta ut tullar, moms och andra skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas och för att kontrollen av bestämmelser om in- och utförselrestriktioner följs i det deklarationspliktiga, legala varuflödet.

Tullklareringsexpeditioner Tullklareringsexpeditioner finns på flera platser i landet och där utförs bland annat tullklarering.

Tullverkets författningssamlingRedigera

Tullverkets författningssamling består av bindande föreskrifter.

TullskolanRedigera

Tullelever och tullaspiranter är anställda hos Tullverket och får lön under utbildningen. I dagsläget genomförs utbildningar huvudsakligen på distans från elevens placeringsort.

GeneraltulldirektörerRedigera

Se ävenRedigera

Vidare läsningRedigera

  • Berggren, Jan (2005). Världskrig, kommunism och nazism i själva verket: aktörer, åsikter och aktioner inom statlig förvaltning under andra världskriget : exempel Tullverket. Stockholm: Carlsson. Libris länk. ISBN 91-7203-667-2 
  • Tullverket 1636-1986: en jubileumsbok. Stockholm: Generaltullstyr. 1986. Libris länk. ISBN 91-38-09358-8 (inb.) 
  • Tullverket - en myndighet i förändring.. Rapport / Riksdagens revisorer, 99-0371886-1 ; 1995/96:7. Stockholm: Riksdagens revisorer. 1996. Libris länk 

Externa länkarRedigera