Kommunförbund

typ av intresseförbund i Sverige
Ej att förväxla med kommunalförbund.

Ett kommunförbund är i Sverige en intresseorganisation för kommuner, till exempel Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) eller de lokala kommunförbund som finns i varje län.

SKR organiserar Sveriges samtliga kommuner, landsting och regioner (vilka också formellt är landsting).

Regionala kommunförbund eller regionförbundRedigera

Kommunerna är på regional nivå organiserade i självständiga regionala förbund. Den juridiska formen är ideell förening eller kommunalförbund.

 • Storsthlm (tidigare Kommunförbundet Stockholms län (KSL)), AB
 • Regionförbundet Uppsala län, C
 • Regionförbundet Sörmland, D
 • Regionförbundet Östsam, E
 • Regionförbundet Jönköpings län, F
 • Regionförbundet södra Småland, G
 • Regionförbundet i Kalmar län, H
 • Gotland, I (Gotlands kommun tillhör inget regionalt förbund.)
 • Region Blekinge, K
 • Skånes Kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne (KFSK)), M
 • Region Halland, N
 • VästKom, Västsvenska Kommunförbundens samorganisation, O
 • Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Sjuhärads kommunalförbund
 • Fyrbodals kommunalförbund
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Region Värmland, S
 • Regionförbundet Örebro, T
 • Västmanlands Kommuner och Landsting, U
 • Region Dalarna, W
 • Region Siljan, W
 • Region Gävleborg, X
 • Kommunförbundet Västernorrland, Y
 • Kommunförbundet Jämtlands län, Z
 • Region Västerbotten, AC
 • Kommunförbundet Norrbotten, BD

Externa länkarRedigera