Kommunalval i Finland

val i Finland där man väljer ledamöter och viceledamöter till kommuners och städers fullmäktigen

Kommunalval i Finland, det vill säga val till kommunfullmäktige, hålls vart fjärde år, med eventuella fyllnadsval för enskilda kommuner däremellan. Alla som fyllt 18 år har rösträtt i sin hemkommun, för personer som inte är medborgare i ett nordiskt land eller i EU krävs dessutom att personen haft hemort i Finland i drygt två år innan valet.

Valbar är den som är röstberättigad och inte är omyndig, med vissa begränsningar. Till kommunfullmäktige kan inte väljas personer i ledande ställning anställda hos kommunen eller relaterade sammanslutningar, inte heller statstjänstemän med tillsynsuppgifter vad gäller kommunen.

Se även redigera

Externa länkar redigera