Öppna huvudmenyn

Ålands kommunförbund är ett åländskt kommunalförbund och fungerar som en politiskt ledd intresseorganisation, i vilken Ålands alla 15 landskommuner är medlemmar. Ålands kommunförbund är också arbetsgivarorganisation för kommuner och kommunalförbund på Åland. Ålands kommunförbund arbetar bl.a. med kursverksamhet för kommunalt anställda samt bevakning av kommunernas intressen gentemot landskapet.

Kommunala avtalsdelegationenRedigera

I rollen som arbetsgivarorganisation tecknar Ålands kommunförbund genom Kommunala avtalsdelegationen (KAD) kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna: Akava-Åland, Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland (FOA-Å) och Tjänstemannaorganisationerna på Åland (TCÅ). Ålands kommunförbund utser medlemmarna i KAD, men delegationen agerar självständigt i avtalsförhandlingarna. KAD sköts som en köptjänst från Jomala kommun,vars personalchef även fungerar som avtalschef för KAD. I KAD ingår även Mariehamns stad.

FörbundsstämmanRedigera

Kommunerna utser ombud till stämman, som är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman sammanträder två gånger per år och på stämman kan medlemmarna direkt påverka verksamheten inom förbundet. Det är stämman som utser förbundsstyrelsen, kommunala avtalsdelegationen och revisorerna. Förbundsstämman väljs för fyra år och mandatperioden följer kommunalvalet.

FörbundsstyrelsenRedigera

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund utser styrelsen som ansvarar för förbundets verksamhet och den politiska linjen. Styrelsen väljs för två år och nuvarande period är 2014−2015. Mandaten i styrelsen ska ha regional spridning.

Externa länkarRedigera