Syftet med detta projekt är att presentera samtliga kända runstenar och runristningar.

För en lista över de senaste ändringarna relaterade till projektet, se Wikipedia:Projekt runstenar/Senaste ändringar. För en slumpvis utvald artikel om en runinskrift, prova Slumpartikel i kategorin Runinskrifter

DeltagareRedigera

AktivaRedigera

Att göraRedigera

Att skriva en runstensartikelRedigera

Överst i artikeln bör du lägga in mallen {{Infobox fornminne}} och fylla i de uppgifter du kan om stenen. Det blir en enhetlig faktaruta som placerar sig på artikelns högersida. Mallen beskrivs närmare under rubriken Mall nedan, med tips om automatisk ifyllning av data.

Berätta om runstenen i artikeln - dess historia, inskriften översatt till nusvenska, tveksamheter i tolkningen av texten, sammanhang med andra runstenar etc. Observera att en runinskrift återges olika, beroende på om det är en ren translitterering, en uttalsbeskrivning (så kallad normalisering/transkribering) eller om det är inskriftens betydelse på nusvenska som återges. Internationellt vedertagen standard inom runologin är att translittererade runor skrivs med fetstil och normalisering kursivt. En fras från Gripsholmsstenen exemplifierar alla tre varianterna:

Translitterering:

þaiR : furu : trikila : fiari : at : kuli

Normalisering/transkribering:

þæiR foru drængila fiarri at gulli

Översättning till nusvenska:

"De foro manligen fjärran efter guld"

Om man vill kan man med fördel använda mallen {{Runskriftsöversättning}}.

Viktigast för Wikipedialäsaren är att om möjligt få en nusvensk översättning. Lägg gärna denna text på egen rad med indrag. Avsluta gärna artikeln med en rubrik Se även och länkar till listor över andra runstenar, precis som denna artikel gör. Se Upplands runinskrifter 961 för ett exempel på hur en sida ser ut.

En klurig detalj är hur man translittererar en bindruna, alltså en runa som i sig står för två runor. I Samnordisk runtextdatabas används ^[a] (exempel: o^k) av tekniska skäl, men i löptext är standarden är att använda en båge ovanför de två translittererade bokstäverna som representerar bindrunan (exempel: o͡k). För att få fram denna skriver man koden ͡ mellan de två bokstäver som skall bindas samman.

MallRedigera

Rökstenen
Runinskrift (Runsten)
Rökstenen under sitt skyddstak
Land Sverige
Landskap Östergötland
Län Östergötlands län
Kommun Ödeshögs kommun
Socken Röks socken
Plats Röks kyrka
Koordinater 58°17′42″N 14°46′31″E / 58.29502°N 14.77519°Ö / 58.29502; 14.77519
Höjdläge 110 m ö.h.
Kulturmärkning
Fast fornlämning
 - FMIS beteckn Rök 1:1
Tillkomsttid 800-talet
Signum Ög 136
Runristare okänd (Varin)
Stil RAK
Total höjd 382 cm
 - varav under marken 125 cm
Tjocklek 19-43 cm
Bredd 138 cm
Material Granit

Mallen bör läggas överst i varje runstensartikel. Exempel på mallsyntax ges nedan och resultatet visas här till höger.

{{Infobox fornminne
 | namn    = Rökstenen
 | typ     = [[Runinskrift]]
 | undertyp  = [[Runsten]]
 | bild    = Rökstenen 1.JPG
 | bild_text  = Rökstenen under sitt skyddstak
 <!-- Beteckningar -->
 <!-- Geo -->
 | land    = [[Sverige]]
 | landskap  = [[Östergötland]]
 | län     = [[Östergötlands län]]
 | kommun   = [[Ödeshögs kommun]]
 | socken   = [[Röks socken]]<!--ATA 482-->
 | plats    = [[Röks kyrka]]
 | coord    = {{coord|58.29502|14.77519}}
 | höjdläge  = 110
 <!-- Runspecifikt -->
 | signum   = Ög 136
 | ristare   = okänd (Varin)
 | runstil   = RAK
 <!-- Allmän info -->
 | tillkomsttid= 800-talet
 <!-- Skyddsinfo -->
 | skydd    = Fast fornlämning
 | skydd_nr  = {{RAÄ-nummer|Rök 1:1|10048200010001}}
 <!-- Fysisk info -->
 | höjd    = 382
 | höjd_enhet = cm
 | under_marken= 125
 | bredd    = 138
 | tjocklek  = 19-43
 | längd_enhet = cm
 | material  = [[Granit]]
}}

Ett enkelt sätt att fylla i mallen är att gå in på denna sida och fylla i det fjortonsiffriga objekt-id som finns på Riksantikvarieämbetets fornsök. Då fylls mallen i med de uppgifter som finns i FMIS och Samnordisk runtextdatabas, och du kan sedan kopiera hela mallsyntaxen som den är och klistra in den i din artikel.

Observera att faktamallen {{Runinskriftsfakta}} är under avveckling.

BilderRedigera

Om möjligt, infoga en bild på runstenen. Bildfilens namn kan anges direkt i mallen, se ovan. Ska bilden visas större i artikeln, kan det göras så här:

 
Vaksalastenen, U 961

Kod för bilden: [[Fil:Vaksalastenen.jpg|framed|none|''Vaksalastenen, U 961'']]

Bilder utan artiklarRedigera

Ibland hittar man bilder på runstenar som saknar artiklar. De kan listas här.

Uppslagsord med anknytning till projektetRedigera

Alfabetisk lista över runinskrifter begreppsruna bindruna Codex Runicus dalrunor Futhark hälsingerunor lönnrunor runalfabetet runforskare runinskrifter runkalender runmagi runor runristare runsten samnordisk runtextdatabas

NätresurserRedigera

På följande länkar finns det tips för hur man skall läsa och återge runinskrifter enligt idag vedertagen standard inom runologin:

På följande länkar finns det bilder och information om enskilda runstenar:

"Officiella" länkar
Digitala böcker och tidskrifter
Privata och inofficiella sidor

Övriga länkar av intresseRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ tidigare, före uppdatering 2014, markerades binderunor istället med likhetstecken