Lista över Skånes runinskrifter

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över Skånes runinskrifter. Skåne som tillhört Danmark har signum DR och ett nummer. Därtill står runinskriftens namn och dess placering. Ristningar märkta med ett † är försvunna.

258-298Redigera

314-351Redigera

Signum efter tidskrifterRedigera

ÖvrigaRedigera

LitteraturRedigera

Numreringen grundar sig på följande verk

Jacobsen, Lis; Moltke, Erik (1941-42). Danmarks runeindskrifter. Köpenhamn 

Detta standardverk behandlar alla då kända danska runinskrifter, inklusive de som finns i de nuvarande svenska landskapen Skåne, Halland och Blekinge.

Runstenar beskrivna efter detta har en efterled: