Lista över Östergötlands runinskrifter

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över Östergötlands runinskrifter förkortat Ög samt med Runverkets registreringsnummer. Varje runinskrift specificeras även med namn, plats, socken, föremål och nuvarande placering.

Föremål är det objekt som inskriften ifråga är ristad på. Plats och dess sockentillhörighet är vanligen den ursprungliga fyndplatsen. Var inskriften går att finna idag återges i textradens slut. Om objektet är försvunnet men ändå välkänt genom äldre källor, antyds detta med symbolen † efter numret och med en notis i slutet.

Östergötlands runinskrifterRedigera

Ög 1 - Ög 98Redigera

Aska härad

Bankekinds härad

Björkekinds härad

Bobergs härad

Bråbo härad

Dals härad

Gullbergs härad

Göstrings härad

Ög 99 - Ög 192Redigera

Hammarkinds härad

Hanekinds härad

Kinda härad

Linköping

Lysings härad

Lösings härad

Memmings härad

Motala

Skänninge

Skärkinds härad

Vadstena

Valkebo härad

Ög 193 - Ög 248Redigera

Vifolka härad

Ydre härad

Åkerbo härad

Östkinds härad

Osorterat

NRedigera

ATA (urval)Redigera

FvRedigera

Övriga (urval)Redigera

 
Östergötlands runinskrift KJ54

Källor och förklaringarRedigera

Listan baserar sig på

om inget annat anges i en fotnot.

I första hand ges varje östgötisk runinskrift ett namn/signum med Ög plus det löpnummer det tilldelats i standarverket över Östergötlands runinskrifter:

Om runinskriften inte finns med i detta verk innehåller namnet förutom Ög en hänvisning till den källa där information om inskriften finns tillgänglig. Denna hänvisning består av en förkortning av källans namn plus något eller flera av följande:

årgång
löpnummer
sidhänvisning
diarienummer

Källorna som har namngivit de inskrifter som förekommer i denna lista är följande:

Tryckta källor

  • Ög Fv [+år;sidnr] = Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning. (Stockholm: Vitterhetsakademien). 1906ff.. 
  • Ög Hov [+löpnr;sidnr] = Jansson, Sven B.F. (1962). Stenfynden i Hovs kyrka. Filologiskt arkiv 9. Stockholm 
  • Ög KJ [+löpnr] = Krause, Wolfgang & Jankuhn, Herbert (1966). Die Runeninschriften im älteren Futhark. Göttingen 
  • Ög MÖLM1960 [+sidnr] = Jansson, Sven B. F., ”Törnevalla kyrkas runstenar.” I: Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum 1960–1961.
  • Ög NOR [+år;sidr] = Nytt om runer - Meldingsblad om runeforskning. (Oslo: Universitet i Oslo). 1986ff.. 
  • Ög SKL [+löpnr;sidnr] = Curman, Sigurd & Lundberg, Erik (1935). Vreta klosters kyrka. Sveriges kyrkor 43. Stockholm 
  • Ög SvK200 [+sidnr] = Cnattingius, Bengt (1987). Linköpings domkyrka. 1, Kyrkobyggnaden.. Sveriges kyrkor 200. Stockholm 

Otryckta källor

FotnoterRedigera

  1. ^ Se FMIS Fornsök: Sya 2:1

Se ävenRedigera