Fornminnesregistret

(Omdirigerad från FMIS)

Fornminnesregistret, Informationssystemet om fornminnen är Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Det innehåller Sveriges alla hittills inventerade (drygt 1,5 miljoner) fornlämningar, vilka sträcker sig från stenålder in i 1900-tal. Tidigare fördes registret i pärmar och på tillhörande kartor, men är i dag digitalt och kallas för Informationssystemet om fornminnen (FMIS).

Innehåll

FMISRedigera

FMIS är ett digitalt fornminnesregister i form av ett geografiskt informationssystem som innehåller information om Sveriges hittills kända fasta fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar. Sedan 1999 pågår ett projekt att översätta hela det analoga Fornminnesregistret till digital form. FMIS i sin fullständiga form är i dagsläget tillgängligt endast för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn.

FMIS FornsökRedigera

Vid sidan av det fullständiga digitala fornminnesregistret finns även en publikt tillgänglig söktjänst, som dock inte innehåller hela informationsmängden från FMIS. Denna söktjänst kallas FMIS Fornsök. Eftersom FMIS Fornsök inte är fullständigt kan det inte användas som underlag för beslut om ingrepp i fornlämningar, vilket i stället sköts av länsstyrelsen.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera