Öppna huvudmenyn

Lista över Närkes runinskrifter

Wikimedia-listartikel

Lista över Närkes runinskrifter är en förteckning över Närkes runristningar, samtliga förkortade Nä och numrerade enligt Samnordisk runtextdatabas. Därtill dess placering, socken och eventuellt dess namn, samt typ av föremål.


Nä 1 - Nä 2, Grimstens häradRedigera

Nä 3 - Nä 7, Edsbergs häradRedigera

Nä 8, Hardemo häradRedigera

Nä 9 - Nä 10, Kumla häradRedigera

Nä 11 - Nä 15, Askers häradRedigera

Nä 16 - Nä 20, Örebro häradRedigera

Nä 21 - Nä 34, Glanshammars häradRedigera

FvRedigera

LitteraturRedigera

Indelningen och numreringen av runinskrifterna Nä 1-Nä 34 följer standardverket över Närkes runinskrifter, där samtliga runinskrifter från Närke som hittats innan 1975 finns med:

  • Jansson, Sven B.F. (1975). Sveriges Runinskrifter. Band 14:1: Närkes runinskrifter, granskade och tolkade av Jansson, S.B.F.. Stockholm: Vitterhetsakademien. sid. 12-16. ISBN 91-7192-204-0 

Runinskrifterna indelas först efter vilken härad de hittades i (från sydväst till nordöst). Inom varje härad sorteras de därefter efter socken i bokstavsordning. I varje socken sedan kommer de runinskrifter först som hittats i eller vid sockenkyrkan varefter de övriga följer i bokstavsordning efter fyndplatsen.

Fv står för tidskriften Fornvännen och de runinskrifter som hittats i Närke efter 1975 har alla beskrivits i denna tidskrift. De har fått sitt namn efter vilken årgång av tidskriften de beskrevs i och vilken sida i denna som texten om inskriften börjar på.